Представиха позитивни практики в процеса на деинституционализация

ddt_kmasa14Заместник Областният управител Фатме Дерели откри днес в Областната администрация в Търговище кръгла маса на тема „Позитивни практики на територията на област Търговище в процеса на деинституционализация”. Тя се проведе по инициатива на неправителствената организация „Надежда и домове за децата – България“. В работната част на форума участие взеха представители на социалните и здравни служби, неправителствения сектор и др.

Организаторите запознаха присъстващите със създадения Областен координационен съвет към Областния управител на Търговище, в който миналата година е намерено решение на два тежки случая за деца, поставени в риск. В единия е подпомагано многодетно семейство, в което е направен опит за реинтеграция на близнаци след отглеждането им в специализирано заведение. Въпреки усилията и подкрепата на специалистите от различни служби и неправителствените организации, се наложило 6 от общо 7 деца да бъдат изведени от семейството и настанени при приемни родители и институции.

 

Другият случай, който събра Координационния съвет, е за застрашени две деца от Търговище, които изостават в развитието си заради лоши условия на отглеждане, липса на родителски капацитет и др. Областната управа свика всички институции, като потърси съдействие и от медиатор от ромската общност. Благодарение на съвместните усилия децата и майката бяха настанени в Център за подкрепа. Към днешна дата, съобщиха от „Надежда и домове за децата – България”, малчуганите са наваксали изоставането си, а майката е обучена как да полага адекватни грижи за рожбите си. На кръглата маса в Областната управа в Търговище се дебатираха и въпроси за превенция на изоставянето на деца на ниво родилен дом, повишаване капацитета на родителите, работа с маргинализирани групи за създаване на по-добри условия за отглеждане на децата с цел оставането им в семейна среда.

Зам. областният управител Дерели изтъкна, че изнесените данни на форума са потвърждение, че създаването на работещ координационен механизъм между институциите води до бързо и адекватно решаване на тежки социални случаи. Тя благодари за положените усилия и пожела на участниците успешна реализация на проектите за деинституционализация.

Прочетете още ...

Права, деца и гаранции

На 19 ноември Програмата за детско участие се събра да обсъжда много важната тема за Европейската детска гаранция. Това ни вълнува защото много от нашите

Дом за децата с надежда за бъдещето

Кръгла маса на тема: „Дом за децата с надежда за бъдещето“, се проведе на 16.11.2022 с любезното домакинство на Областна Администрация на Софийска област. Целта

Върни се обратно в