Представяне на България в кампанията „OPENING DOORS for Europe’s children“

На 20-ти март „Надежда и домове за децата – клон България“ бе участник в събитие от  кампанията „Отворени врати за децата на Европа“ #OpeningDoors4Children https://hopeandhomesbg.com/category/open-doors/ в Брюксел, Белгия.

Основната цел бе да се подкрепят националните усилия за подобряване на системите за закрила на детето, които да съдействат активно за укрепване на семействата, като използват финансирането и политиката на ЕС и изграждат капацитет на организациите на гражданското общество. В събитието бе отбелязано необходимостта от силното сътрудничество между органите на ЕС, националните правителства, гражданското общество и медиите.

Марк Уодингтън, главен изпълнителен директор на „Надежда и домове за децата“ направи изключителна вдъхновяваща заключителна реч, в която подчерта важността да има комуникация между всички участници, както и да продължаваме да работим за осигуряването на семейство и любов за всяко едно дете. Стефан Дарабуш, регионален мениджър за Централна и Южна Европа в „Надежда и домове за децата“ сподели опита на Румъния и необходимостта от непрекъсната работа с властите. Халя Постолюк – Програмен директор – Украина представи опита на Украина и Молдова в процеса на деинституционализация на деца.

България бе представена от Георги Богданов изпълнителен директор на НМД, които са и координатори на кампанията в България. Ключови акценти от процеса по деинституционализация в първата му фаза и в предстоящата втора бяха изведени и от Зорница Русинова, заместник министър в МТСП.

За всички нас семейството е най-добрата среда за отглеждането и развитието на всяко дете. Целта е да се насочат усилията към работа по превенция и да се следва индивидуалния подход на работа, което ще гарантира техните права и интереси.

 

Top of Form

Прочетете още ...

Инициатива с кауза

Тази седмица сме част от един прекрасен базар за великденска украса. Заредихме се с приятна енергия и емоции  в сградата на  Електрохолд България. Ето как

Нашата емоционална събота

С участниците в програмата за детско и младежко участие към „Надежда и домове за децата – клон България“ посетихме децата и младежите, настанени в Центъра

Върни се обратно в