Представяне на програма ИМПАКТ в област Кюстендил

 

 Екипът на „Надежда и домове за децата- клон България“ Боряна Климентова- програмен директор, Кремена Стоянова- национален консултант по детски политики и Маргарита Андреевска – областен координатор за област Враца на „Надежда и домове за децата- клон България“ проведе обучение на специалисти от Центровете за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания от 10.07 до 12.07.2018г. В обучението участваха директори на социални услуги, управители, психолози, социални работници и други специалисти  от Благоевград, Перник, Кюстендил, Дупница, Гоце Делчев и Бобов дол.

В процеса на представяне на програма ИМПАКТ вниманието на участниците бе фокусирано върху цялостни и по-малко ограничаващи подходи към децата и младите хора с проблемно поведение. В процеса на представяне на хуманната и ефективна обучителна програма  бяха разгледани темите за вредите от институционализацията и специализираните институции, за правата и правилата, за фактите и мненията, за привързаността и принадлежността, за вярванията, ценностите и отношенията, насилието  и защо любовта има значение. Въведен е функционалният анализ, чрез който се  идентифицират  събития, които предсказват кога е вероятно и кога не е да се прояви проблемно поведение. Скалата на оценка на мотивацията, създадена от Дуранд и Криминс, както и АВС- хронологията бяха използвани от участниците за анализ на връзката между събития от средата и проблемното поведение на човека.

В края на обучението участниците бяха убедени, че трябва често да излизат “извън рамките“, да са възможно най- освободени от стереотипните представи за това, какви са хората със специални нужди и какво могат или не могат да правят, както и че могат да подобрят реакциите на персонала на социалните услуги при кризисни ситуации.

Контрол или подкрепа? Отговорът  бе еднозначен: подкрепа.

Прочетете още ...

Инициатива с кауза

Тази седмица сме част от един прекрасен базар за великденска украса. Заредихме се с приятна енергия и емоции  в сградата на  Електрохолд България. Ето как

Нашата емоционална събота

С участниците в програмата за детско и младежко участие към „Надежда и домове за децата – клон България“ посетихме децата и младежите, настанени в Центъра

Върни се обратно в