Приемните семейства в община Бургас ще бъдат подпомагани при първо настаняване на дете

На 23.09.2021 г. в голямата зала на Областна администрация Бургас при спазване на всички противоепидемиологични мерки се проведе 21-тото заседание на Областния координационен механизъм по деинституционализация.

Заседанието бе открито  и председателствано от г-жа Антония Месерджиева, местен координатор на ОКМД за област Бургас.

На срещата присъстваха 25 участници, членове на ОКМД –  ръководители и специалисти от  РДСП, ДСП, ОЗД и ЦОП от областта, Община Бургас, РУО на МОН, нестопански организации и координатори на „Надежда и домове за децата – България“. Участие в заседанието взе и г-жа Кремена Стоянова – национален консултант по детски политики към Надежда и домове за децата – София.

Г-жа Месерджиева представи новия председател на ОКМД – г-н Божан Божанов  – зам. областен управител на ОА Бургас и обяви дневния ред на заседанието. Г-н Божанов приветства участниците и изрази готовността си да продължи активната дейност на ОКМД по отношение на превенция на изоставянето на деца и работата по случаи. Всички членове на ОКМД се представиха и споделиха успехи и предизвикателства  в условията на епидемията  и представиха работата на институциите  по денституционализация. Председателят на БЧК представи актуалната възможност за подпомагане на семейства в риск с хранителни пакети, които могат да се предоставят чрез ДСП на нуждаещите се. А представителя на община Бургас съобщи за 2 правилника на общината – единият за отпускане финансова помощ на приемни семейства с новонастанени деца – до 1000 лв , а другият за 400 000 лева за финансово стимулиране на новородени деца и насърчаване на раждаемостта в община Бургас.

По втора точка от дневния ред участниците обсъдиха  случай по превенция на изоставянето за дете, родено от непълнолетна майка, по предложение на г-жа Ваня Глухчева – Началник на ОЗД Созопол.

Членовете на ОКМД предложиха конкретни решения и подкрепа за семейството за да се осигурят на детето по-добри условия и да се отглежда  в  семейната среда. „Надежда и домове за децата – клон България“ ще подпомага родителите като осигури най-необходимите за детето продукти, а  храни и други продукти за семейството ще се осигурят с помощта от БЧК. От дарителски акции ще се осигурят дрехи и играчки.

В края на заседанието г-н Божанов и г-жа Стоянова благодариха на участниците и пожелаха успех в работата на експертите и институциите в процеса на деинституционализация.

Прочетете още ...

Едно отговорно партньорство

Лидл България  отново се включват да подпомогнем семейства, които са в криза. Радваме се изключително много, че заедно успяваме да намерим път при преодоляване на

Върни ме у дома

В момента най-малко 5,4 милиона деца по света живеят в институции и са разделени от семействата си.  80% от тях не са сираци и могат

Върни се обратно в