Работна група от експерти ще помага на Община Септември в преструктурирането на дома във Ветрен

Oblastna_Dom_VetrenРешението бе взето на заседанието на Областния координационен механизъм по деинституционализация /ОКМД/ в присъствието на областния управител Иван Йорданов и заместника му Юмер Хамза.
На заседанието присъстваха директорът на РДСП-Пазарджик Цветелина Арапова, представители на РЗИ, МВР, Комплекса за социални услуги, отделите по Закрила на детето в областта, на неправителствената организация „Надежда и домове за деца” и координаторите по Проектите „Посока СЕМЕЙСТВО” и „Детство за всички”, които подпомагат процеса на деинституционализация в областта.
През настоящата година от ДМСГД – Пазарджик са изведени в семейна среда 23 деца. Планирани са интегрирани здравносоциални услуги, които ще обслужват деца и семейства от областта. Едната от услугите – ЦНСТ е преименувана в „Специализирана резидентна грижа за деца от 0 – 7 години” с потребност от постоянни здравни грижи. Приключени са строително – ремонтните дейности по преструктуриране на сградата. Очаква се стартиране на планираните услуги.
За 2013 година координаторът на „Надежда и домове за децата” за област Пазарджик, съвместно с отделите за закрила на детето, КСУДС – Пазарджик, ЦОП – Брацигово и координаторите по проектите, е работил по общо 63 сигнала за деца в риск от изоставяне или настаняване в специализирана институция. Към този момент 47 деца се отглеждат в биологично семейство, 16 са били настанени в приемно семейство директно от родилен дом, 3 са осиновени преди да навършат 7 месеца. През 2013 година в ДМСГД – Пазарджик са настанени 3 деца с тежки увреждания.
Кметът на Ветрен Радослав Лютаков предостави на вниманието на членовете на ОКМД писма от президента на италианската фондация „Онлус пер Ветрен“, Енцио Клери и на кмета на община Септември Петър Бошев, с които се декларира подкрепа за действия в посока преструктурирането на дома във Ветрен и разкриване на социални услуги за деца и семейства. Италианската фондация е основен дарител на дома, където в момента са настанени 27 деца и през 2014 г. ще започне преструктурирането на ДМСГД Ветрен в нови социални услуги за деца. Този процес ще бъде подпомаган от работна група от експерти, представляващи всички институции и неправителствени организации, ангажирани с процеса на деинституционализацията на територията на област Пазарджик.
 

Прочетете още ...

Заедно можем всичко

Две интервюта по Радио Видин за съвместната инициатива „Заедно можем всичко“. Първолета Митева, старши експертът „Връзки с обществеността“ от ЧЕЗ, която пояснява какъв е обхватът на

Заедно можем всичко

Елица Иванова, координатор на НДД за област Видин разяснява за старта на кампанията пред Телевизия Видин „Надежда и домове за децата – клон България“ и

„Деинституционализация на грижата за деца: Как инвестираме в промяната?“

Репортаж от откриване на конференцията с интервю на Георги Симеонов, изпълнителен директор на „Надежда и домове за децата – клон България   по   телевизия Bulgaria On Air https://www.youtube.com/watch?v=xwrfI-NzrvMDeinstitutionalisation

Върни се обратно в