Русе може да се превърне в първата област без институции за изоставени деца в България

11ruseВ Областна администрация-Русе се проведе кръгламаса, посветена на грижите за децата ипредизвикателствата пред здравните и социалнитеуслуги за деца.

Областният управител Венцислав Калчев открисъбитието, като обърна внимание на напредъка впроцеса на деинституционализация на деца вобласт Русе. Регионът е един от пилотните вБългария по отношение на грижата за изоставенидеца и връщането им в биологичните им семейства,както и в развитието на приемната грижа.

Елена Петкова, регионален координатор на„Надежда и домове за децата” представи работатана организацията от април 2012 година до декември2013 г. За 20 месеца екипът от Областниякоординационен механизъм е успял да върне вбиологичните им семейства 11 деца, 8 бебета от 0до 3 години с увреждания или хроничнизаболявания са настанени при приемни родители, а други 20 деца са осиновени преди да бъдатизведени от Дома за медико-социални грижи в Русе.
Приносът на екипа, който работи в област Русе, е на път да превърне региона първия в България, в който няма институции за изоставени деца, каза Елена Петкова.

Сред успехите, които отчитат специалистите са, че в към декември 2013 г. в ДМСДГ от общо 48 деца са останали 3, които очакват да се разкрие специализирана резидентна грижа по Компонент 2 на проекта на Министерството на здравеопазването. Сред другите постижения са закриването на ДДЛРГ „Райна Гатева”, намаляването на капацитета на ДДЛРГ „Св. Димитър Басарбовски”, ДДЛРГ „Надежда”, както и на домовете в селата Стърмен и Брестовица. Като успех мултидисциплинарният екип отчита и тоталната превенция за настаняване на бебета и малки деца както в русенски домове, така и в институции извън областта.

Организатор на днешния форум е „Надежда и домове за децата”- клон България, във връзка с проекта „Стратегическа деинституционализация и реформа на грижите за деца от 0 до 3 години”. Организацията е партньор на Министерство на здравеопазването по проект „ПОСОКА:семейство“ за преструктуриране на 8 пилотни Дома за медико социални грижи в цялата страна (за бебета от 0-3 години), един от които е този в Русе.

Източник: http://www.ruse.bg/

Прочетете още ...

Заедно можем всичко

Две интервюта по Радио Видин за съвместната инициатива „Заедно можем всичко“. Първолета Митева, старши експертът „Връзки с обществеността“ от ЧЕЗ, която пояснява какъв е обхватът на

Заедно можем всичко

Елица Иванова, координатор на НДД за област Видин разяснява за старта на кампанията пред Телевизия Видин „Надежда и домове за децата – клон България“ и

„Деинституционализация на грижата за деца: Как инвестираме в промяната?“

Репортаж от откриване на конференцията с интервю на Георги Симеонов, изпълнителен директор на „Надежда и домове за децата – клон България   по   телевизия Bulgaria On Air https://www.youtube.com/watch?v=xwrfI-NzrvMDeinstitutionalisation

Върни се обратно в