Русенска област на път първа да изведе всички деца от старите институции

img_2434Процесът по деинституционализация в Русенска област е може би в най-напреднала фаза, сравнено с останалите райони в страната. Това отчетоха специалисти в сферата по време на днешната кръгла маса на тема „Координация и иновативност в работата на всички заинтересовани страни в процеса на реформиране грижите за деца в регион Русе”.

Организатор на форума бе „Надежда и домове за децата”- клон България във връзка с проекта „Стратегическа деинституционализация и реформа на грижите за деца от 0 до 3 години”. Организацията е партньор на Министерство на здравеопазването по проект „ПОСОКА:семейство“ за преструктуриране на 8 пилотни Дома за медико социални грижи в цялата страна (за бебета до 3 години), един от които е този в Русе.

Областният управител Венцислав Калчев откри събитието. По време на срещата бяха представени опит и добри практики, както и предизвикателствата в предоставянето на социални услуги за деца с увреждания, наред с примери от Австрия за регламентиране на медицинските грижи за деца с увреждания.

В дискусията се включиха представители на Община Русе, МБАЛ-Русе, МБАЛ „Медика” Русе, доставчици на социални услуги, РИО на МОН, РДСП Русе и други заинтересовани страни.

Регионалният координатор на „Надежда и домове за децата“ – България Елена Петкова отчете сериозните резултати от съвместната работа на всички институции и организации по този въпрос. Тя сподели, че през април 2012 г. в Дома за медикосоциални грижи за деца в Русе е имало 48 деца до 3 г., от които с увреждания или хронични заболявания – 15 и 3 с голяма степен на недоносеност, както и 5 на възраст над 3 години. През декември 2013 г. има само 2 деца до 3 г. и едно дете над 3 г. на резидентна грижа с тежки и комплексни увреждания.

През това време 11 деца са върнати на биологичните им родители, 8 деца до 3 г. с увреждания и хронични заболявания са изведени в приемни семейства, като от тях 3 са осиновени, а 1 е в процедура. 3 деца с увреждания над 3 г. са в приемни семейства, а други 3 са изведени в Центъра за настаняване от семеен тип към Комплекса за социални услуги за деца и семейства, едно е осиновено и още едно е в процедура. 20 деца са осиновени още преди да бъдат изведени от институцията. Основните усилия са били насочени към оказване на подкрепа за превенция.

Като резултат ДМСГД е в краен етап на закриване, закрит е ДДЛРГ „Райна Гатева“, намален е капацитетът на ДДЛРГ „Св. Димитър Басарбовски“, а входящият поток там е силно ограничен. Намален е капацитетът и на ДДЛРГ в с. Стърмен и с. Брестовица, където има мораториум на нови настанявания. В ДДЛРГ „Надежда“ е капацитетът е намален на половина, входящият поток спрян и има план за закриване. Съществува и тотална превенция на настаняване на новородени и малки деца в ДМСГД-Русе или други ДМСГД извън областта, както и ненастаняване на деца в предучилищна и училищна възраст в други институции извън област Русе.

Директорът на общинската дирекция „Здравни и социални дейности“ Мариела Личева очерта сериозните предизвикателства, които се оформят пред всички след закриването на домовете. Сред тях е проблемът с финансирането, тъй като в повечето случаи центровете за настаняване от семеен тип са разкрити със средства по европейски програми и след приключването на проектите следва да се търси общинско или държавно финансиране на дейността им.

Прочетете още ...

Права, деца и гаранции

На 19 ноември Програмата за детско участие се събра да обсъжда много важната тема за Европейската детска гаранция. Това ни вълнува защото много от нашите

Дом за децата с надежда за бъдещето

Кръгла маса на тема: „Дом за децата с надежда за бъдещето“, се проведе на 16.11.2022 с любезното домакинство на Областна Администрация на Софийска област. Целта

Върни се обратно в