Системата родители, деца, институции разискваха на среща на Областния Координационен механизъм

okmdПод председателството на областния управител днес се проведе  тематична среща на Областния Координационен механизъм по деинституционализация (ОКМДИ) – гр. Перник. Работната среща е по проект „Стратегическа деинституционализация и реформиране на грижата за деца от 0 до 3 години“ на Надежда и домове за децата, който подкрепя и надгражда проект „Посока: семейство“ на Министерство на здравеопазването. Двата проекта целят деинституционализация на децата и реформиране на ДМСГД в гр. Перник.

Участниците дискутираха работата в Координационния механизъм, въпросът за детето между семейството и институцията, принципите на доброто взаимодействие и системата родители, деца, институции. Темите представят основните потребности на децата, произлизащи от техните надежди за по-добър живот, страховете и очакванията им.

При откриването на срещата, инж. Иво Петров заяви, че важно място в процеса на деинституционализация има съпреживяването и личното отношение към ситуацията на децата от институциите, личността на представителите на държавните институции и образът на добрия възрастен в живота на детето, както и системният подход към разбирането на взаимодействието между детето, неговите родители и институциите.

Подчертано бе, че още 9 деца следва да се изведат от ДМСГД в град  Перник.

Модератори на срещата бяха консултантите на „Надежда и домове за децата”  – психологът Людмил Стефанов, Надежда Петрова и Стефка Петева.

 

Материал: Областна администрация Перник

Прочетете още ...

Права, деца и гаранции

На 19 ноември Програмата за детско участие се събра да обсъжда много важната тема за Европейската детска гаранция. Това ни вълнува защото много от нашите

Дом за децата с надежда за бъдещето

Кръгла маса на тема: „Дом за децата с надежда за бъдещето“, се проведе на 16.11.2022 с любезното домакинство на Областна Администрация на Софийска област. Целта

Върни се обратно в