Служителите от отделите «Закрила на детето» отличени като професионалисти с горещи сърца

Работещите в отделите «Закрила на детето» в системата на Агенцията за социално подпомагане бяха отличени с почетна награда «Професионалист с горещо сърце» в знак на благодарност за успешната съвместна работа в процеса на деинституционализация на деца от 0 до 3-годишна възраст. Това стана на Национална конференция под мототоЗаедно, организирана от неправителствената организация Надежда и домове за децата – клон България, посветена на съвместната работа като успешен модел.

Участниците в конференцията бяха единодушни, че процесът на деинституционализация протича много по-бързо и по-лесно, когато усилията на държавните институции, неправителствения сектор, доставчиците на услуги, са обединени в интерес на децата на България.

 

Източник: http://www.asp.government.bg/ASP_Client/ClientServlet?cmd=add_content&lng=1&sectid=8&s1=27&s2=2065&selid=2065

Прочетете още ...

Права, деца и гаранции

На 19 ноември Програмата за детско участие се събра да обсъжда много важната тема за Европейската детска гаранция. Това ни вълнува защото много от нашите

Дом за децата с надежда за бъдещето

Кръгла маса на тема: „Дом за децата с надежда за бъдещето“, се проведе на 16.11.2022 с любезното домакинство на Областна Администрация на Софийска област. Целта

Върни се обратно в