Среща по проект реализиран от Надежда и домове за децата – клон България с Областна администрация Видин

H&H_MASTER_LOGO_(BLACK_CMYK)Областна администрация Видин бе домакин на среща на 21.04.2015 в рамките на проект „Областен координационен механизъм – модел заефективно сътрудничество и взаимодействиемежду гражданския сектор, регионалните иобщински структури“ който се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014“, реализиран от Надежда и домове за децата – клон България.

По време на срещата със заместник областен управител Огнян Ценков, национален консултант Валентина Симеонова, ръководител проект и изпълнителен директор Георги Симеонов и местния експерт Венци Пасков се обсъдиха бъдещите стъпки на съвместна дейност чрез сформиране на Областен координационен механизъм и привличане на всички участници в процеса на деинституционализация в активен диалог. Надежда и домове за децата – клон България предложи използването на модела на Координационен механизъм с цел ефективност и ефикасност на работата на областно ниво за децата и семействата.

Повече информация за проекта и програмата можете да откриете на страницата на проекта: http://hopeandhomes-eeagrantsbg.com/

Прочетете още ...

Инициатива с кауза

Тази седмица сме част от един прекрасен базар за великденска украса. Заредихме се с приятна енергия и емоции  в сградата на  Електрохолд България. Ето как

Нашата емоционална събота

С участниците в програмата за детско и младежко участие към „Надежда и домове за децата – клон България“ посетихме децата и младежите, настанени в Центъра

Върни се обратно в