Среща по проект реализиран от Надежда и домове за децата – клон България с Областна администрация Видин

H&H_MASTER_LOGO_(BLACK_CMYK)Областна администрация Видин бе домакин на среща на 21.04.2015 в рамките на проект „Областен координационен механизъм – модел заефективно сътрудничество и взаимодействиемежду гражданския сектор, регионалните иобщински структури“ който се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014“, реализиран от Надежда и домове за децата – клон България.

По време на срещата със заместник областен управител Огнян Ценков, национален консултант Валентина Симеонова, ръководител проект и изпълнителен директор Георги Симеонов и местния експерт Венци Пасков се обсъдиха бъдещите стъпки на съвместна дейност чрез сформиране на Областен координационен механизъм и привличане на всички участници в процеса на деинституционализация в активен диалог. Надежда и домове за децата – клон България предложи използването на модела на Координационен механизъм с цел ефективност и ефикасност на работата на областно ниво за децата и семействата.

Повече информация за проекта и програмата можете да откриете на страницата на проекта: http://hopeandhomes-eeagrantsbg.com/

Прочетете още ...

Права, деца и гаранции

На 19 ноември Програмата за детско участие се събра да обсъжда много важната тема за Европейската детска гаранция. Това ни вълнува защото много от нашите

Дом за децата с надежда за бъдещето

Кръгла маса на тема: „Дом за децата с надежда за бъдещето“, се проведе на 16.11.2022 с любезното домакинство на Областна Администрация на Софийска област. Целта

Върни се обратно в