Среща по проект реализиран от Надежда и домове за децата – клон България с Областна администрация Видин

H&H_MASTER_LOGO_(BLACK_CMYK)Областна администрация Видин бе домакин на среща на 21.04.2015 в рамките на проект „Областен координационен механизъм – модел заефективно сътрудничество и взаимодействиемежду гражданския сектор, регионалните иобщински структури“ който се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014“, реализиран от Надежда и домове за децата – клон България.

По време на срещата със заместник областен управител Огнян Ценков, национален консултант Валентина Симеонова, ръководител проект и изпълнителен директор Георги Симеонов и местния експерт Венци Пасков се обсъдиха бъдещите стъпки на съвместна дейност чрез сформиране на Областен координационен механизъм и привличане на всички участници в процеса на деинституционализация в активен диалог. Надежда и домове за децата – клон България предложи използването на модела на Координационен механизъм с цел ефективност и ефикасност на работата на областно ниво за децата и семействата.

Повече информация за проекта и програмата можете да откриете на страницата на проекта: http://hopeandhomes-eeagrantsbg.com/

Прочетете още ...

Обученията са нашият път към успеха

Всеки екип има нужда да се обучава в ефективни техники на комуникация. Поддържане на високо ниво на знания е само предпоставка за ефективно общуване.  В

Посланик на доброто

Георги Симеонов, изпълнителен директор на „Надежда и домове за децата – клон България“ получи наградата „Посланик на доброто“ от Лазар Лазаров, вицепремиер и министър  на

Върни се обратно в