Стартира изследването на ефекта от закриването на институциите в Могилино, Горна Козница и Тетевен

Започна изследването на процесите на закриване на домовете  в с. Горна Козница, с. Могилино и  гр. Тетевен и създадените на тяхно място услуги в общността, което е приоритетна задача на Ноу-хау центъра.

Получените данни ще информират закриването на следващите домове, включени в проектите,  подготовката на децата в тях, осигуряването на услуги в общността.

Изследователите преминаха своето обучение в прилагането на уникален метод за изследване на позитивните/силните страни на промяната и изготвяне на оценката, както на процеса на закриване на институциите, така и на новосъздадените услуги за децата.

Наименованието на метода е Appreciative Inquiry /AI/ .

 

Курсът на обучение има следните цели:

 – Да представи  метода на оценяване, основаващо се на силните страни
 – За определи моралните рамки на оценката

– Да се разбере как да се преформатират общи проблеми и въпроси, чрез положителен език
 – Да се разберат начините, по които AI може да се прилага в контекста на оценка

Беше даден старт на процеса за идентифициране на добри практики с оглед ефекта на деинституционализацията върху развитието на децата. Оценката и анализът следва да бъдат извършени на територията на посочените в заданието градове, където се намират изследваните услуги.

Непосредствено след проведеното обучение се състоя среща в Държавната агенция за закрила на детето на 12.04.2012 година. На срещата присъстваха Калин Каменов – Председател на ДАЗД, Даринка Янкова – заместник изпълнителен директор на АСП, Доника Колева – Ръководител проект „Детство за всички”, Ивайло Миланов – държавн експерт, ДКПД, ДАЗД, Марта Павлова – технически сътрудник, проект „Посока:СЕМЕЙСТВО”, МЗ, Десислава Енчева – консултант към МЗ от УНИЦЕФ, Георги Симеонов – „Надежда и дом за децата”, Галина Бисет – „Надежда и дом за децата”, Наталия Михайлова – член на изследователския екип, Георги Милков – член на изследователския екип, Анди Билсън – професор по социална работа, консултант на Ноу-Хау Център за алтернативни грижи за деца, Галина Маркова – Ръководител Ноу-Хау Център за алтернативни грижи за деца, Елен Иванова – Координатор Ноу-Хау Център за алтернативни грижа за деца, Боряна Климентова – Координатор Деинституционализация. Целта бе да се представи инструмента, с който ще се проведе изследването на ефекта от закритите институции.

Първите резултати на изследването ще могат да се получат на 30.06.2012 година. След това се планира да се организира финална конференция през месец септември 2012 за официалното представяне на финалния анализ и отчет.

Материал: http://knowhowcentre.nbu.bg/bg/node/127

Прочетете още ...

Заедно можем всичко

Две интервюта по Радио Видин за съвместната инициатива „Заедно можем всичко“. Първолета Митева, старши експертът „Връзки с обществеността“ от ЧЕЗ, която пояснява какъв е обхватът на

Заедно можем всичко

Елица Иванова, координатор на НДД за област Видин разяснява за старта на кампанията пред Телевизия Видин „Надежда и домове за децата – клон България“ и

„Деинституционализация на грижата за деца: Как инвестираме в промяната?“

Репортаж от откриване на конференцията с интервю на Георги Симеонов, изпълнителен директор на „Надежда и домове за децата – клон България   по   телевизия Bulgaria On Air https://www.youtube.com/watch?v=xwrfI-NzrvMDeinstitutionalisation

Върни се обратно в