Права, деца и гаранции

На 19 ноември Програмата за детско участие се събра да обсъжда много важната тема за Европейската детска гаранция. Това ни вълнува защото много от нашите връстници са застрашени от бедност, липса на семейство и малки перспективи за развитие.

Планът за действие в изпълнение на Препоръката на Съвета за създаване на Европейската Гаранция за детето (2030) бе приет и утвърден от Министерски съвет на РБ.  Говорихме си за правата, какво бихме казали на Правителството за Детската гаранция, как общуваме в училище, как приобщаваме децата с увреждания, все сериозни неща.

Целта ни беше да търсим своето място в обществото и да се научим да поемаме обществени ангажименти.

Винаги ни е приятно да се събираме и си начертахме стратегия как да привлечем още съмишленици в нашата Програма, за да можем още повече да промотираме детското участие в работата с деца и младежи в риск и настанени в резидентни услуги. Разбира се важна тема бе и предстоящата среща на групата „Нашите гласове имат значение“ с децата и младежите от Румъния, Украина, Молдова, Непал, Индия, Руанда, Южна Африка. Приятно  ни е да си общуваме по едни и същи теми с деца от другите страни. Да се запознаем, да си разказваме какво сме направили и да знаем, че бъдещето го подготвяме днес.

Забавно беше да нарисуваме плакат, с който ще поздравим своите връстници от другите държави. За чудесата по Коледа се правят усилия всеки ден, а ние умеем именно това – Да поставяме интересите на обществото ни през детските игри, рисуване, учене и мечтаене. 

Прочетете още ...

Едно отговорно партньорство

Лидл България  отново се включват да подпомогнем семейства, които са в криза. Радваме се изключително много, че заедно успяваме да намерим път при преодоляване на

Върни ме у дома

В момента най-малко 5,4 милиона деца по света живеят в институции и са разделени от семействата си.  80% от тях не са сираци и могат

Върни се обратно в