Търговище е отличник по деинституционализация

oks20132Към момента в Дома за медико-социални грижи за деца в Търговище са настанени девет деца с увреждания, като две от тях са на възраст от 0 до 3 г., а останалите седем деца – от 3 до 7 г. Това беше отчетено на работна среща на Областния координационен съвет по деинституционализация. Тя бе ръководена от заместник областния управител на Търговище Елка Станчева и на нея присъстваха членовете на Координационния съвет и заинтересованите страни по процеса на деинституционализация на децата от Дома за медико-социални грижи за деца /ДМСГД/ в Търговище. Целта бе да се отчетат резултатите до момента, както и да се обсъдят новите услуги, които да отразяват потребностите на целевите групи. Срещата се проведе с любезното партньорство на британската организация „Надежда и домове за децата”.

„Най-съществената част от нашата работа ще бъде обсъждането на конкретните услуги, които ще стартират”, заяви при откриването на работната среща Елка Станчева. Тя добави, че решението на Областния координационен съвет цели да подкрепи Министерство на здравеопазването и Община Търговище, която ще кандидатства за финансиране по проекта „Посока: семейство”. След обсъждане членовете на съвета и заинтересованите страни решиха новите услуги в Дома да са Център за майчино и детско здраве, Център за дневна грижа, Център от семеен тип за деца с тежки увреждания, Център за психично здраве, Център за „спешен прием“ за деца от 0 до 3 г. и Център за превенция на изоставянето на деца с дефицити в развитието си.

На срещата специалистите отчетоха, че в Търговище има много добре изграден екип от специалисти, добро взаимодействие между институциите и много бърз напредък в процеса по деинституционализация, което нарежда града сред първенците, които са буквално на финалната права.

Присъстващите бяха запознати с напредъка по проектите „Посока: семейство” и „Стратегическа деинституционализация и реформа на грижите за деца от 0 до 3 г.”.

Работи се усилено по реконструкцията на сградата на бившия Дом “Майка и дете”, в която ще бъдат открити новите подкрепящи услуги за деца в риск и техните семейства. Персоналът ще премине въвеждащо и надграждащо обучение. Предвиждат се и обучения за медицинския екип на неонатологичното отделение в МБАЛ – Търговище, за изграждане на умения за информиране на родителите при наличие на новородени с увреждания с цел превенция на тяхното изоставяне.

Същевременно от британската организация „Надежда и домове за децата” продължават да оказват подкрепа на децата, които вече са изведени от дома и са настанени в приемни семейства или са реинтегрирани при биологичните си родители. Тази помощ се изразява в храна, дрехи, памперси, детски легла, столчета за кола и др. консумативи от първа необходимост.

На работната среща бе съобщено, че общо около 7 000 е броят на децата, настанени в различни институции в цялата страна.

Прочетете още ...

Заедно можем всичко

Две интервюта по Радио Видин за съвместната инициатива „Заедно можем всичко“. Първолета Митева, старши експертът „Връзки с обществеността“ от ЧЕЗ, която пояснява какъв е обхватът на

Заедно можем всичко

Елица Иванова, координатор на НДД за област Видин разяснява за старта на кампанията пред Телевизия Видин „Надежда и домове за децата – клон България“ и

„Деинституционализация на грижата за деца: Как инвестираме в промяната?“

Репортаж от откриване на конференцията с интервю на Георги Симеонов, изпълнителен директор на „Надежда и домове за децата – клон България   по   телевизия Bulgaria On Air https://www.youtube.com/watch?v=xwrfI-NzrvMDeinstitutionalisation

Върни се обратно в