Уют у дома

През изминалото тримесечие Надежда и домове за децата България  започна реализацията на съвместната кампания с Електрохолд, наречена „Уют у дома“.

В рамките на инициативата подкрепяме  45 семейства от Видин, Враца, Монтана, Перник, Плевен, София град и София област.

Каква е целта на тази кампания?

В България за година около 100 бебета се оставят за отглеждане в институция. За голяма част от семействата това не е избор, а начин за оцеляване, тъй като са изпаднали в крайна бедност. България е страна с висок процент на детска бедност (33%), а децата, изоставени от родители, работещи в чужбина също се увеличава. Въпреки постигнатия важен напредък, реформата за деинституционализация далеч не е приключила. Системата за приемна грижа е слабо развита и разчита предимно на европейско финансиране и това е една от причините още 200 деца да живеят в „Домове за медико-социални грижи“. 

„Надежда и домове за децата – клон България“ е една от водещите организации, работеща за каузата децата да живеят в семейна среда, което е най-доброто за тях и обществото ни. Една от нашите дейности е да помагаме на семейства своевременно в моменти на криза и да предотвратим изоставяне на деца. Този наш модел спомага  повече българчета да се радват на щастливо детство.

Електрохолд е водеща електроенергийна група в България с 40% дял в електроразпределението, доставяща електроенергия до 3 млн. души в цялата страна. Съвместните кампании на Електрохолд България и Надежда и домове за децата България са част от прилаганата от компанията дългосрочна стратегия за корпоративна социална отговорност. Основни приоритети на стратегията са свързани с подпомагане на местните общности, образованието и развитието на младите хора, опазването и грижата за околната среда, енергийната ефективност. До момента Електрохолд е подкрепила с над 1,5 млн лева повече от 150 обществено полезни инициативи в тези области, включително за подкрепа на професионалното образование чрез създаване на условия и перспективи за младите хора за личностно и професионално развитие в България.

С Електрохолд България АД (преди ЧЕЗ) направихме първата си кампания по време на пандемията от Covid 19 през 2020 година. Дейностите в нея бяха насочени към стабилизиране на семейните финанси на уязвими семейства, подмяна електроуреди с цел дългосрочно да се намалят разходите на тези домакинства и да могат да се справят със своите финансови предизвикателства. Тази година се насочихме към осигуряване на базовия  минимум за оцеляване и се надяваме в институции да попаднат още по–малко деца.

Нашите регионални координатори започнаха своята целенасочена подкрепа на семействата в нужда в София, Плевен, Видин, Враца и Перник. До тук зарадвахме и подкрепихме 14 семейства от петте области. Изключително вдъхновяващо е да видим усмивки по лицата на тези семейства и да върнем сигурността им.

До тях сме! Съветваме ги и ги напътстваме благодарение на кампанията  „Уют у дома“.

За нас е от изключителна важност да си партнираме с ангажираните служители на Електрохолд България АД за едно по-справедливо и споделено бъдеще.

Продължаваме да създаваме условия бедността да не разделя деца от родители и се застъпваме за тези семейства  да бъдем техния глас пред властимащите.

Прочетете още ...

Инициатива с кауза

Тази седмица сме част от един прекрасен базар за великденска украса. Заредихме се с приятна енергия и емоции  в сградата на  Електрохолд България. Ето как

Нашата емоционална събота

С участниците в програмата за детско и младежко участие към „Надежда и домове за децата – клон България“ посетихме децата и младежите, настанени в Центъра

Върни се обратно в