В Областна администрация Кърджали бе проведена работна среща на Областния координационен механизъм по деинституционализация

KARDJALIКърджали ще кандидатства за изграждането на Център за обществена подкрепа

В Областната администрация се проведе работна среща на Областния координационен механизъм по деинституционализация /ОКМД/, на която бе обсъденсоциален доклад по проблеми  при изпълнение на плана за реинтеграция на деца от специализирана институция в биологичното им семейство. Представители на отдел „Закрила на детето”,  Регионалната здравна инспекция и община Кърджали се ангажираха с конкретни действия и срокове за решаването им. Представителят на община Момчилград заяви готовността на местния ЦОП (Център за обществена подкрепа) да предостави социалната услуга и на жители от община Кърджали след направление от отдел „Закрила на детето“. 

ПРОЧЕТИ ЦЯЛАТА СТАТИЯ ТУК

Прочетете още ...

Права, деца и гаранции

На 19 ноември Програмата за детско участие се събра да обсъжда много важната тема за Европейската детска гаранция. Това ни вълнува защото много от нашите

Дом за децата с надежда за бъдещето

Кръгла маса на тема: „Дом за децата с надежда за бъдещето“, се проведе на 16.11.2022 с любезното домакинство на Областна Администрация на Софийска област. Целта

Върни се обратно в