Всеки има нужда от семейство, което да го подкрепя

10-11-2013-10-19-44Така Десислава Стефанова от 2 СОУ “Професор Никола Маринов” – гр. Търговище, която спечели второ място на конкурса за рисунка на тема: „ОБИЧ И СЕМЕЙСТВО – ОТ ТОВА ИМА НУЖДА ВСЯКО ДЕТЕ“ представи посланието на своята рисунка. С творбата си Десислава е искала да покаже сплотеността на семейството.

На 05.11.2013 г. се състоя награждаването на участниците в конкурс за рисунка на тема: „ОБИЧ И СЕМЕЙСТВО – ОТ ТОВА ИМА НУЖДА ВСЯКО ДЕТЕ“. Конкурса се реализира в рамките на проект BG051PO001-5.2.10-0001 

„ПОСОКА:семейство”, който се изпълнява от Министерство на здравеопазването. На награждаването присъстваха представители на партньорите по проекта, които уважиха събитието: г-жа Радислава Калиникова, представител на Държавна агенция за закрила на детето; г-н Емил Тодоров, представител на Агенция за социално подпомагане; г-жа Милена Харизанова, програмен директор „Закрила на детето” УНИЦЕФ; г-н Георги Симеонов, изпълнителен директор на фондация „Надежда и домове за децата” България; г-н Димитър Желязков, представител на фирма „БИК”.

Целта на проект „ПОСОКА:семейство” е да се подготовят за преструктуриране 8 от Домовете за Медико-Социални Грижи за Деца (ДМСГД) от 0 до 3-годишна възраст като се създадат условия за децата, които се отглеждат в домовете, както и децата от общността, при които има риск от изоставяне да бъдат отглеждани в семейна или близка до семейната среда. Проекта се реализира в 8 пилотни области: Габрово, Монтана, Пазарджик, Перник, Пловдив, София, Русе, Търговище.

Именно в тези области се проведе конкурса за рисунка, чрез който да се популяризира процеса на деинституционализация сред една от целевите групи по проекта – учениците от горна училищна възраст, които са и бъдещи родители. Целта на конкурса е да се акцентира върху необходимостта всички деца да бъдат отглеждани в семейна среда. Да се даде гласност на вредите, които налага институционалната грижа и които водят до изоставане в психическото и физическото развитие, проява на емоционални проблеми, а в по – късен етап проблеми с привързването поради липсата на обич и близък човек.

В конкурса взеха участие 80 ученика от всички пилотни области. Жури в състав: експерти от МЗ, ДАЗД, МОН и проект „Подкрепа” имаха тежката задача по предварително зададени критерии да определи по една рисунка за всяка от 8-те области.

Основните критерии на които заложи журито са идейното съдържание и посланието, които носят рисунките. Критериите за възраст и параметри не бяха от съществено значение. Журито срещна много затруднения с определяне на фаворит за всички области. Задачата бе трудна, но въпреки това журито се справи и определи творбите, които да бъдат наградени.

Най-много гласове събра рисунката на Венцислав Йорданов от Английска езикова гимназия в гр. Русе, които бе класиран на първо място. По регламент избраният за най-добър плакат от конкурса се използва за лице на торбичката, която се изработи като част от мерките в „Информиране и публичност“. Торбичките се отпечатаха в тираж 30 000 бр. и се разпространяват в търговската мрежа. 

На Второ място се класира творбата на Десислава Стефанова от 2 СОУ „ Проф. Никола Маринов”, гр. Търговище.
На трето място се определи рисунката на Яна Чавдарова от 10-то училище „Алеко Константинов” гр. Перник.
Специалната награда журито присъди на Надежда Илиева Анева и Симонела Тодорова Бончева от Професионална гимназия, гр. Бяла, Област Русе. Идейно съдържание на тяхната рисунка представя най-добре името и посланието на проекта, а именно „ПОСОКА: семейство“ .

Тяхната рисунка стана лого на проекта и лице на обложката на филма „ПОСОКА: семейство“, които се създаде по проекта и в момента се излъчва по националните медии.

Наградите бяха връчени лично от министърът на здравеопазването д-р Таня Андреева.

Прочетете още ...

Заедно можем всичко

Две интервюта по Радио Видин за съвместната инициатива „Заедно можем всичко“. Първолета Митева, старши експертът „Връзки с обществеността“ от ЧЕЗ, която пояснява какъв е обхватът на

Заедно можем всичко

Елица Иванова, координатор на НДД за област Видин разяснява за старта на кампанията пред Телевизия Видин „Надежда и домове за децата – клон България“ и

„Деинституционализация на грижата за деца: Как инвестираме в промяната?“

Репортаж от откриване на конференцията с интервю на Георги Симеонов, изпълнителен директор на „Надежда и домове за децата – клон България   по   телевизия Bulgaria On Air https://www.youtube.com/watch?v=xwrfI-NzrvMDeinstitutionalisation

Върни се обратно в