Втората Регионална среща се проведе на 30 – 31.07.2015 година в София

sfRS2

На 30 и 31.07.2015 година в София се проведе втора Регионална среща в рамките на  проект „Областен координационен механизъм – модел за ефективно сътрудничество и взаимодействие между гражданския сектор, регионалните и общински структури“ който се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014“, реазлизиран от Надежда и домове за децата – клон България.

В срещата участваха екипа за организация и управление на проекта, местните експерти, консултантите и обучителите. По време на срещата местните експерти, обучители, консултанти и екипа за организация и управление на проекта споделиха постигнатото до този момент, трудностите, с които са се сблъсквали, намерените решения и какви са нагласите за продължаване дейността на ОКМД. Консултантите споделиха опит, обмениха идеи, направиха конкретни предложения в конкретни казуси с местните експерти. Обучителите представиха своята визия за проведените обучения и въздействието от тях. Бяха дискутирани и предстоящите дейности, както и насоки за работа на регионално ниво с оглед засилване на партньорството и екипната работа.

Повече информация за проекта и програмата можете да откриете на страницата на проекта: http://hopeandhomes-eeagrantsbg.com/

Прочетете още ...

Посещение на Пит Гарет в Стара Загора

На 28.11.2023 година  проведохме среща с Ива Радева, областен управител на Стара Загора. Екипът ни беше воден от Пит Гарет, директор Глобални програми – Надежда

В навечерието на Коледа

За много деца па целия свят идва най-чаканото време на годината. Коледа винаги се свързва с домашен уют, събирания с приятели, много смях и разбира

Върни се обратно в