Втората Регионална среща се проведе на 30 – 31.07.2015 година в София

sfRS2

На 30 и 31.07.2015 година в София се проведе втора Регионална среща в рамките на  проект „Областен координационен механизъм – модел за ефективно сътрудничество и взаимодействие между гражданския сектор, регионалните и общински структури“ който се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014“, реазлизиран от Надежда и домове за децата – клон България.

В срещата участваха екипа за организация и управление на проекта, местните експерти, консултантите и обучителите. По време на срещата местните експерти, обучители, консултанти и екипа за организация и управление на проекта споделиха постигнатото до този момент, трудностите, с които са се сблъсквали, намерените решения и какви са нагласите за продължаване дейността на ОКМД. Консултантите споделиха опит, обмениха идеи, направиха конкретни предложения в конкретни казуси с местните експерти. Обучителите представиха своята визия за проведените обучения и въздействието от тях. Бяха дискутирани и предстоящите дейности, както и насоки за работа на регионално ниво с оглед засилване на партньорството и екипната работа.

Повече информация за проекта и програмата можете да откриете на страницата на проекта: http://hopeandhomes-eeagrantsbg.com/

Прочетете още ...

Инициатива с кауза

Тази седмица сме част от един прекрасен базар за великденска украса. Заредихме се с приятна енергия и емоции  в сградата на  Електрохолд България. Ето как

Нашата емоционална събота

С участниците в програмата за детско и младежко участие към „Надежда и домове за децата – клон България“ посетихме децата и младежите, настанени в Центъра

Върни се обратно в