Втората Регионална среща се проведе на 30 – 31.07.2015 година в София

sfRS2

На 30 и 31.07.2015 година в София се проведе втора Регионална среща в рамките на  проект „Областен координационен механизъм – модел за ефективно сътрудничество и взаимодействие между гражданския сектор, регионалните и общински структури“ който се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014“, реазлизиран от Надежда и домове за децата – клон България.

В срещата участваха екипа за организация и управление на проекта, местните експерти, консултантите и обучителите. По време на срещата местните експерти, обучители, консултанти и екипа за организация и управление на проекта споделиха постигнатото до този момент, трудностите, с които са се сблъсквали, намерените решения и какви са нагласите за продължаване дейността на ОКМД. Консултантите споделиха опит, обмениха идеи, направиха конкретни предложения в конкретни казуси с местните експерти. Обучителите представиха своята визия за проведените обучения и въздействието от тях. Бяха дискутирани и предстоящите дейности, както и насоки за работа на регионално ниво с оглед засилване на партньорството и екипната работа.

Повече информация за проекта и програмата можете да откриете на страницата на проекта: http://hopeandhomes-eeagrantsbg.com/

Прочетете още ...

Права, деца и гаранции

На 19 ноември Програмата за детско участие се събра да обсъжда много важната тема за Европейската детска гаранция. Това ни вълнува защото много от нашите

Дом за децата с надежда за бъдещето

Кръгла маса на тема: „Дом за децата с надежда за бъдещето“, се проведе на 16.11.2022 с любезното домакинство на Областна Администрация на Софийска област. Целта

Върни се обратно в