Второ обучение „Мотивация“ за членовете на Областния координационен механизъм в София-област

sfo22 (1)На 27 и 28.07.2015 година членовете на Областния координационен механизъм в София-област преминаха през второто обучение „Мотивация“.

Обучението се проведе в рамките на проект „Областен координационен механизъм – модел за ефективно сътрудничество и взаимодействие между гражданския сектор, регионалните и общински структури“ който се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014“.  

По време на обучението присъстващите, представители на ОКМД – София- област имаха възможност да усетят и съпреживеят проблемите на децата и семействата, да видят ефекта от мултидисциплинарната работа и да обсъдят основни ключови аспекти от  процеса на деинституционализация на областно ниво.  Обучението бе на основата на интераткивното водене и включваше демонстрации и ролеви игри. Използваният метод на семейните констелации създаде условия за откритост и диалог по време на обучението.

Повече информация за проекта и програмата можете да откриете на страницата на проекта: http://hopeandhomes-eeagrantsbg.com/

Прочетете още ...

Права, деца и гаранции

На 19 ноември Програмата за детско участие се събра да обсъжда много важната тема за Европейската детска гаранция. Това ни вълнува защото много от нашите

Дом за децата с надежда за бъдещето

Кръгла маса на тема: „Дом за децата с надежда за бъдещето“, се проведе на 16.11.2022 с любезното домакинство на Областна Администрация на Софийска област. Целта

Върни се обратно в