Взаимодействие между институциите за превенция на изоставянето на деца в процеса на деинституционализация в Бургас

На 11.04.2019 г   в гр. Бургас се проведе кръгла маса на тема „ Взаимодействие между институциите за превенция на изоставянето на деца в процеса на  деинституционализация”, организирана от НДД – клон България. Участваха 39  специалисти от ОЗД, ДСП и доставчици на социални услуги от Бургаска област (ЦОП, ЦНСТ и ЦСРИ) и членовете на Областния координационен механизъм по деинституционализация (ОКМД) в област Бургас.

Гости на събитието бяха г-жа Кремена Стоянова – национален консултант по  детски политики и г-жа Валерия Драганова – програмен координатор от НДД – клон България София. Участниците изслушаха 6 презентации за добри практики по превенция на изоставянето на деца на г-жа Мая Казанджиева, директор на дирекция „Социални дейности”  в община Бургас, Мария Атанасова, директор на ЦОП – Бургас,  Алина Конкьова, Началник на ОЗД Бургас, Ваня Глухчева, началник ОЗД Созопол, Тюляй Юмюк, проект „Приеми ме” и Евгения Месерджиева, регионален координатор на НДД за Бургас.  Във всички презентации и последващи изказвания и коментари се изтъкна значението на  екипността  и взаимодействието между професионалистите, споделиха се много успешни практики, очертаха се проблеми.

В хода на дискусията, Заместник-областният управител на област Бургас и председател на Областния координационен механизъм по деинституционализация, г-жа Турманова, насочи вниманието към предложения и препоръки за още по-ефективно взаимодействие между институциите. Колеги споделиха, че в риск от изоставяне са не само децата до 3 г, но напоследък има случаи и на изоставяне на деца в тинейжърска възраст от осиновители и в този смисъл имаше предложение да се увеличат часовете за обучение на осиновителите, както и повече часове за консултиране. Г-жа Казанджиева сподели една успешна  практика на община Бургас, която може да се разпространи и в другите общини – „Правилник за подпомагане на приемните семейства“, който работи  от 4 г. – залагат се средства от общинския бюджет и се подпомагат приемните семейства с 1000 лв от общината.

Във всички презентации и изказвания на участниците беше подчертана ползата от дейността на ОКМД, работата на терен и конкретната помощ в работата по случаи на ОЗД и ЦОП оказана от  Надежда и домове за децата. Заредени с увереност и позитивизъм  участниците се обединиха около разбирането, че решаването на проблемите на децата и семействата изисква обединяване на усилията на всички страни.

 

 

 

Прочетете още ...

Ема Кичева, ръководител "Корпоративни комуникации" Лидл България

Приз „Семеен благодетел“

Радостни сме, че успяхме да благодарим на Лидл България за цялостната подкрепа, сътрудниество, разбиране и съдействие на нашата кауза всяко дете да има семейство и

Върни се обратно в