Взаимодействие между институциите за превенция на изоставянето на деца в процеса на деинституционализация в Бургас

На 11.04.2019 г   в гр. Бургас се проведе кръгла маса на тема „ Взаимодействие между институциите за превенция на изоставянето на деца в процеса на  деинституционализация”, организирана от НДД – клон България. Участваха 39  специалисти от ОЗД, ДСП и доставчици на социални услуги от Бургаска област (ЦОП, ЦНСТ и ЦСРИ) и членовете на Областния координационен механизъм по деинституционализация (ОКМД) в област Бургас.

Гости на събитието бяха г-жа Кремена Стоянова – национален консултант по  детски политики и г-жа Валерия Драганова – програмен координатор от НДД – клон България София. Участниците изслушаха 6 презентации за добри практики по превенция на изоставянето на деца на г-жа Мая Казанджиева, директор на дирекция „Социални дейности”  в община Бургас, Мария Атанасова, директор на ЦОП – Бургас,  Алина Конкьова, Началник на ОЗД Бургас, Ваня Глухчева, началник ОЗД Созопол, Тюляй Юмюк, проект „Приеми ме” и Евгения Месерджиева, регионален координатор на НДД за Бургас.  Във всички презентации и последващи изказвания и коментари се изтъкна значението на  екипността  и взаимодействието между професионалистите, споделиха се много успешни практики, очертаха се проблеми.

В хода на дискусията, Заместник-областният управител на област Бургас и председател на Областния координационен механизъм по деинституционализация, г-жа Турманова, насочи вниманието към предложения и препоръки за още по-ефективно взаимодействие между институциите. Колеги споделиха, че в риск от изоставяне са не само децата до 3 г, но напоследък има случаи и на изоставяне на деца в тинейжърска възраст от осиновители и в този смисъл имаше предложение да се увеличат часовете за обучение на осиновителите, както и повече часове за консултиране. Г-жа Казанджиева сподели една успешна  практика на община Бургас, която може да се разпространи и в другите общини – „Правилник за подпомагане на приемните семейства“, който работи  от 4 г. – залагат се средства от общинския бюджет и се подпомагат приемните семейства с 1000 лв от общината.

Във всички презентации и изказвания на участниците беше подчертана ползата от дейността на ОКМД, работата на терен и конкретната помощ в работата по случаи на ОЗД и ЦОП оказана от  Надежда и домове за децата. Заредени с увереност и позитивизъм  участниците се обединиха около разбирането, че решаването на проблемите на децата и семействата изисква обединяване на усилията на всички страни.

 

 

 

Прочетете още ...

Едно отговорно партньорство

Лидл България  отново се включват да подпомогнем семейства, които са в криза. Радваме се изключително много, че заедно успяваме да намерим път при преодоляване на

Върни ме у дома

В момента най-малко 5,4 милиона деца по света живеят в институции и са разделени от семействата си.  80% от тях не са сираци и могат

Върни се обратно в