Областният управител на Ямобол – Димитър Иванов свика първото заседниe на Областния координационне механизъм по деинституционализация

2yambulНа 22.05.2015 година от 14.00 часа Областният управител на Ямобол  – Димитър Иванов свика първото заседниe на Областния координационне механизъм по деинституционализация в рамките на проект:

„Областен координационен механизъм – модел за ефективно сътрудничество и взаимодействие между гражданския сектор, регионалните и общински структури“ който се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014“.

 Изпълнителният директор и ръководител на проекта Георги Симеонов представи местния експерт за Ямбол, Илиана Бицова, както и принципите на работа на ОКМД, целите и ефективността му, както и правилника за работа. По време на заседанието бяха дадени примери от останалите функциониращи ОКМД, както и необходимостта от съдействие и взаимодействие между всички заинтересовани страни, ангажирани с процеса на деинституционализация.

По време на срещата бе представен проекта, неговите цели, дейности и как ще се осъществява координацията и ефективното сътрудничество в област Ямбол. Бяха разгледани работните процеси  и как ще бъдат привлечени всички заинтересовани страни с оглед качествено взaимодействие между тях.

Повече информация за проекта и програмата можете да откриете на страницата на проекта: http://hopeandhomes-eeagrantsbg.com/

Прочетете още ...

Нашата емоционална събота

С участниците в програмата за детско и младежко участие към „Надежда и домове за децата – клон България“ посетихме децата и младежите, настанени в Центъра

Планиране за 2024 от деца за деца

Време е за старт на застъпнически дейности. Разговори за деца в риск. В какво да се състои тяхната подкрепа. Намиране на нови идеи и инициативи.

Върни се обратно в