Добри практики в подкрепа на децата и семействата

На 26.09.2019 г в Областна администрация в гр. Бургас се проведе обучение  на тема „Работа с родители, при които има риск от изоставяне“ на членовете на Областен координационен механизъм по деинституционализация и  специалисти – социални работници, педагози и психолози  от ОЗД и доставчици на социални услуги от Бургаска област /ЦОП, ЦНСТ и ЦРДУ/. Обучението беше организирано от Надежда и домове за децата – клон България в рамките на проект  „Стратегическа деинституционализация за премахването на институционалната грижа за деца под 3-годишна възраст „

Обучението имаше за цел да повиши професионалните компетенции при работа с родители, като представи един по-различен модел на работа и подкрепа. Екипността  и взаимодействието между професионалистите, очерта се необходимостта и значението на мултидисциплинарния подход в процеса на деинституционализация при работа с децата и техните  семейства.

В обучението взеха участие 23 професионалисти, а водещи  бяха Кремена Стоянова  – национален консултант от Надежда и домове за децата и Антония Месерджиева – регионален координатор на НДД за Бургаска област. Участниците разшириха своите знания и умения за работа със семействата в процеса на деинституционализация  и предоставянето на алтернативна грижа и обсъдиха  как да търсят най-доброто решение за всяко дете и семейство.

В хода на обучението участниците се запознаха с метода „Генограма“, който улеснява събирането на информация за работата по случаи и използването й за дефиниране на проблеми и откриване на причинно-следствено връзки.  В програмата бяха представени много случаи и успешни примери  от практиката на Надежда и домове за децата, свързани с превенция на изоставянето.

В края на обучението заредени с увереност и позитивизъм  участниците изразиха благодарността си към водещите и организаторите, изтъкнаха ползата от наученото за пряката им работа и споделиха желанието си за нови обучения и професионални срещи.

Прочетете още ...

Инициатива с кауза

Тази седмица сме част от един прекрасен базар за великденска украса. Заредихме се с приятна енергия и емоции  в сградата на  Електрохолд България. Ето как

Нашата емоционална събота

С участниците в програмата за детско и младежко участие към „Надежда и домове за децата – клон България“ посетихме децата и младежите, настанени в Центъра

Върни се обратно в