Кремена СтояноваНационален експерт по детски политики към „Hope and Homes for Children- клон България” 

Завършила е Средно образование, ЕСПУ „Д-р Петър Берон“ гр. Момчилград

Завършила ПУ „Паисий Хилендарски“

Притежава образователно-квалификационна степен  бакалавър, специалност „Предучилищна и начална педагогика“.

Завършен курс НЛП – Основни Техники в Невро – Лингвистично Програмиране и обучителен семинар по въпросите с аутизма.

 

Има следния професионален опит: 

Терапевт по проект  за съседни на Пловдив малки общинини – „Терапевтично ателие за деца и родители “ на Сдружение „Паралелен свят“ финансирано от БАЛИЗ. Организиране и провеждане на игрова терапия за деца с различни видове увреждания, повишаване компетентността на родителите за ролята на играта в развитието на детето.

Координатор проект “FIRST” – „Гъвкав интерактивен инструмент улесняващ четенето“ – създаване на компютърна програма , която ще подпомага хората с разстройства от аутистичния спектър (РАС) – Сдружение „Паралелен свят“. Набиране на потребители във връзка с оценка на специфичните им затруднения при четене с разбиране. Тестване полезността на софтуера.

Терапевт по проект за гр. Пловдив „Терапевтично ателие за деца и родители“ на Сдружение „Паралелен свят“ финансирано от БАЛИЗ. Организиране и провеждане на игрова терапия за деца с различни видове увреждания, повишаване компетентността на родителите за ролята на играта в развитието на детето.

Председател на Сдружение „Паралелен свят“ гр. Пловдив – доброволческа работа с деца с увреждания и подкрепа на семействата им.

За контакти:

e-mail: stoianova.k@hopeandhomesbg.com 

 

(прочетено 1 170, 2 прочетено днес)

 • Годишен архив за 2021
 • Годишен архив за 2020
 • Годишен архив за 2019
 • Годишен архив за 2018
 • Годишен архив за 2017
 • Годишен архив за 2016
 • Годишен архив за 2015
 • Годишен архив за 2014
 • Годишен архив за 2013
 • Годишен архив за 2012
 • Годишен архив за 2010
Архив