Кремена Стоянова

Кремена Стоянова, национален експерт по детски политики

 

Кремена започва като координатор за област Пловдив и пряко участва в закриването на един от най-големите ДМСГД в България.

Като експерт детски политики и по-специално работа със семейства на деца с увреждания. Консултира в областите от Южна България, като подпомага местните координатори по конкретни казуси и при  взаимодействие с институциите и местните власти.

Умее  да работи в и да създава екипи. Отдадена е на работата с  родители на деца  и младежи с увреждания . Защитник е на правото за достоен живот на всички и не си позволява компромиси при общуването с хората.

Може да се свържете с Кремена Стоянова

Тел +359 887 749 111

e-mail:  kremena.hhc@gmail.com