Елена Петкова

Елена Петкова

Елена Петкова, национален експерт по детски политики

Елена е един от първите членове на екипа на „Надежда и домове за децата – клон България“ от 2012 година. Първоначално стартира като регионален координатор за закриване на Дома за бебета в Русе. Благодарение на нейните усилия и партньорството й с местните институции и доставчици на социални услуги през 2015 година Русе става първата област в страната без институции за деца.

В момента подкрепя координаторите в Северна България и Сливен и с нейното активно участие бяха закрити всички домове в Северна България с изключение на ДМСГД Плевен и Варна, чието закриване предстои.

Участва в срещи с местни и национални институции, в разработването на нормативната база във връзка с новия Закон за социалните услуги и е един от най-активните защитници на правата на децата вече повече от 17 години.

С Елена Петкова може да се свържете

Тел +359 887 759 111

e-mail: petkova.hhc@gmail.com