Малина Славова

malinaSlavovaHaskovoРегионален координатор към „Hope and Homes for Children- клон България”  за област Хасково

Завършила е  Институт по федерализъм към Европейския Съюз, Фрибург, Швейцария

Специалност   икономика

Образователно-квалификационна степен – Доктор

Образователно-квалификационна степен – Магистър

Ядрена физика в СУ

и Магистър по бизнес обучение от Фондация “Карл Дуисберг

Има следния професионален опит:

Председател на Сдружение “Шанс и закрила”

Ръководител на проекти

За контакти:

GSM   +359 878 238100

e-mail: malina.slavova@gmail.com