Янка Николова

yankaHaskovo

Янка Николова, регионален координатор за област Хасково.

Янка допринася за нашата работа в Хасково от края на 2015 година. Старае се винаги да е до всяко семейство, което е загубило пътя към децата си. Пряко се включи при закриване на ДМСГД Хасково. За нея е важно семейната среда да е уютна, децата усмихнати, а специалистите от ОЗД, приемна грижа и социалните услуги да работят заедно.

Ако желаете да се свържете с Янка Николова

GSM   +359 887769111

e-mail: yanka.nikolova.hhc@gmail.com