Мария Душанова

 

Мария Душанова, координатор за област Видин

Мария е част от нашето семейство от началото 2022 година. Ежедневно общува с  институции във Видин касаещи пряко деца и родители, които изживяват кризи. Подпомага, консултира и насърчава семейства да  отглеждат децата си у дома, а не в институции.  Обича да вижда положителните резултати от работата и за нея децата са ценност.

Може да се свържете с Мария Душанова

Тел+359  882524860

e-mail: mariadushanova@gmail.com