Христина Минчева

Христина Милчева, технически сътрудник
С Христина работим от 2015 година. Тя обработва, съхранява и превежда документи, извършва анализи на анкети и активно участва в направата на отчета на НДД България пред HHC UK. Старателно оказва административна помощ на колеги, както и на външни лица.
Може да се свържете с Христина на:


Тел. +359 888 994 960
e-mail: hristina.hhc@gmail.com