Мария Христова

Мария Христова, регионален координатор за София град и София област

Работи в екипа на    НДД – клон България от февруари 2020 година, от началото на Ковид пандемията, това я направи още по – отдадена на работата..

Консултира, подпомага, придружава семейства с деца в риск и самотни родители, които искат да отглеждат децата си в семейна среда. Съдейства на ОЗД при реинтеграции на деца в семействата им или за настаняване на изоставени бебета в приемни семейства. Събира, складира и разпраща дарения в натура, които и изпращат различни хора и фирми. Комуникира добре както с местните власти, така и с хора от малцинствата.

Може да се свържете с Мария Христова

Тел +359 887700467

e-mail  maria.hristova.hhc@gmail.com