Мястото на детето е в семейството

„Надежда и домове за децата – клон България“ активно участва при намиране на работа, издаване на лични документи, ремонт на жилището и всички дейности, които водят до трайни доходи и стабилност на нуждаещите се. 

Екипът на „Надежда и домове за децата – клон България“ е до родителите, когато детето се разболее, посещава болници, има нужда от специфични храни, оборудване, наем и допринася здравите малчугани да са щастливи. Насърчава местните общности да мобилизират ресурси и работи за създаване на стабилизираща среда, която да води до дълготраен ефект.

20-годишната Александра си пожелава да стане социален работник, за да помага на хората. 5-годишната Ива си мечтае винаги да бъде при своите родители. Филип ще забрави, че е бил в институция.

Ива и Филип са имена на две от невидимите деца на България. Кризата в семействата им ги застрашава с живот в институция.

А какво е нужно на едно дете, за да се превърне в добър човек?

  • Да расте сред хора, които го обичат и се грижат за него.
  • Да се учи, да работи и да се възпитава в емпатия.
  • Да разбира, че ако е в беда, може да потърси помощ и ще я открие.

 

Всяка помощ от страна на „Надежда и домове за децата – клон България“ е бърза и целенасочена, основана на индивидуална оценка и краткотрайна, за да не се създават зависимости от дарения и децата да растат с достойнство.

Вашата подкрепа ще подпомогне 14 деца от семейства в криза в областите Бургас, Велико Търново, Стара Загора, Хасково, Кърджали.

Прочетете още ...

Инициатива с кауза

Тази седмица сме част от един прекрасен базар за великденска украса. Заредихме се с приятна енергия и емоции  в сградата на  Електрохолд България. Ето как

Нашата емоционална събота

С участниците в програмата за детско и младежко участие към „Надежда и домове за децата – клон България“ посетихме децата и младежите, настанени в Центъра

Върни се обратно в