Надежда и домове за децата – клон България и Luxoft в подкрепа на деца в риск

През месец август един компютър и играчки, предоставени от Luxoft, достигнаха до деца в риск. Дървените кубчета са едни от най – забавните играчки и развиват мисленето при децата в ранна възраст. Този тип подаръци са едни от най – желаните и винаги предизвикват усмивки.

Компютърът ще подпомогне децата в спешен прием в ЦОП – Тетевен. ЦОП Тетевен е първият комплекс от услуги за деца и семейства, които организирахме при затварянето на ДМСГД. Той стана и модел за процеса на деинституционализация в България. Сградата се използва за социални услуги в общността, персоналът беше обучен и желаещите се включиха в новите услуги. Тридесет и две деца намериха своите семейства и сега вече са ученици. Във всяко общество има семейства, които изпадат в криза и ролята на ЦОП Тетевен е да се подпомогнат с услуги, за да не се стига до изоставяне на деца и настаняването им в институции.

Благодарности на Luxoft за желанието им да подкрепят деца в риск.

Прочетете още ...

Едно отговорно партньорство

Лидл България  отново се включват да подпомогнем семейства, които са в криза. Радваме се изключително много, че заедно успяваме да намерим път при преодоляване на

Върни ме у дома

В момента най-малко 5,4 милиона деца по света живеят в институции и са разделени от семействата си.  80% от тях не са сираци и могат

Върни се обратно в