„Надежда и домове за децата – клон България” проведе обучение на специалисти, работещи в ЦНСТДМУ

Екип на „Надежда и домове за децата – клон България” проведе обучение на специалисти, работещи в ЦНСТДМУ, в периода 19 – 21 юни в гр. Стара Загора.

Основна цел на обучението бе, въведение в програма  ИМПАКТ – Ефективна и хуманна обучителна програма за справяне с проблемното поведение на деца/младежи/хора с увреждания – иновативна, мултидисциплинарна, персонално насочена, активна, продължителна и трансформираща. Програмата ИМПАКТ цели да се повиши разбирането за специалните нужди и поведението на децата и младежите и да се усвоят подходи, които помагат както на индивида, така и на грижещия се за него, за да се постигнат положителни резултати за децата и младите хора със специални нужди и да се повиши качеството им на живот. Бяха представени основни принципи, методи и подходи за работа с деца/лица с увреждания и начините за справяне с предизвикателното поведение на потребителите, настанени в резидентните услуги.

Специалистите бяха запознати чрез теория и практически съвети с причините за тяхното поведение и инструментите за анализ (АБВ – анализ и Скала на Дуранд) и конкретни стъпки за предотвратяване на проблемното поведение при деца и младежи с увреждания.

В обучението взеха участие специалисти от Хасково, Котел, Димитровград, Чирпан, Сливен и Стара Загора.

Прочетете още ...

Права, деца и гаранции

На 19 ноември Програмата за детско участие се събра да обсъжда много важната тема за Европейската детска гаранция. Това ни вълнува защото много от нашите

Дом за децата с надежда за бъдещето

Кръгла маса на тема: „Дом за децата с надежда за бъдещето“, се проведе на 16.11.2022 с любезното домакинство на Областна Администрация на Софийска област. Целта

Върни се обратно в