„Надежда и домове за децата – клон България” проведе обучение на специалисти, работещи в ЦНСТДМУ

Екип на „Надежда и домове за децата – клон България” проведе обучение на специалисти, работещи в ЦНСТДМУ, в периода 19 – 21 юни в гр. Стара Загора.

Основна цел на обучението бе, въведение в програма  ИМПАКТ – Ефективна и хуманна обучителна програма за справяне с проблемното поведение на деца/младежи/хора с увреждания – иновативна, мултидисциплинарна, персонално насочена, активна, продължителна и трансформираща. Програмата ИМПАКТ цели да се повиши разбирането за специалните нужди и поведението на децата и младежите и да се усвоят подходи, които помагат както на индивида, така и на грижещия се за него, за да се постигнат положителни резултати за децата и младите хора със специални нужди и да се повиши качеството им на живот. Бяха представени основни принципи, методи и подходи за работа с деца/лица с увреждания и начините за справяне с предизвикателното поведение на потребителите, настанени в резидентните услуги.

Специалистите бяха запознати чрез теория и практически съвети с причините за тяхното поведение и инструментите за анализ (АБВ – анализ и Скала на Дуранд) и конкретни стъпки за предотвратяване на проблемното поведение при деца и младежи с увреждания.

В обучението взеха участие специалисти от Хасково, Котел, Димитровград, Чирпан, Сливен и Стара Загора.

Прочетете още ...

Обученията са нашият път към успеха

Всеки екип има нужда да се обучава в ефективни техники на комуникация. Поддържане на високо ниво на знания е само предпоставка за ефективно общуване.  В

Посланик на доброто

Георги Симеонов, изпълнителен директор на „Надежда и домове за децата – клон България“ получи наградата „Посланик на доброто“ от Лазар Лазаров, вицепремиер и министър  на

Върни се обратно в