Партньорство в подкрепа на децата и семействата

На 26.09.2019 г., в Областна администрация Стара Загора се проведе обучение на екипа на ОКМД на тема „Работа с родители, при които има риск от изоставяне“.

Обучението има за цел да повиши професионалните компетенции при работа с родители, като представи един по–различен модел на работа и подкрепа.

На обучението присъстваха заместник областният управител Петя Чакърова, представители на общини, ОЗД на територията на областта, ОЕПГ, Областна администрация, регионалния координато н „Надежда и домове за децата“ – клон България за област Стара Загора.

Заместник областния управител поздрави присъстващите и припомни, че „Надежда и домове за децата“ започва да функционира в България през ноември 2011 г. и че инвестира сериозен ресурс в подкрепа на изпълнението на правителствената стратегия за деинституционализация на децата. „Надежда и домове за децата” –  клон България, прилага моделa на Областен координационен механизъм като инстурмент за ефективна работа на регионално ниво от април 2015 година и в област Стара Загора.

Включилите се 18 участника бяха заинтригувани от практическото прилагане инстументариума на ННС за работа с родители. Факт е, че в област Стара Загора има изградено взаимодействие между институциите, но след обучението, общото мнение бе, че от  тук нататък то ще бъде още по- професионално и ефективно.

Участниците се запознаха с философията и принципите на работата с деца и родители на ННС, разискваха се различни казуси, участваха в ролеви игри и практически задачи, коментираха се ресурсите в общността за активна подкрепа на родителите, даващи възможности за пълноценно взаимодействие и  сътрудничество.

Прочетете още ...

Инициатива с кауза

Тази седмица сме част от един прекрасен базар за великденска украса. Заредихме се с приятна енергия и емоции  в сградата на  Електрохолд България. Ето как

Нашата емоционална събота

С участниците в програмата за детско и младежко участие към „Надежда и домове за децата – клон България“ посетихме децата и младежите, настанени в Центъра

Върни се обратно в