Програма на работна среща с членове на ОКМД, Област Пазарджик

Тема: „Какво означава да подкрепяме семействата”

 

Дата: 23.01.2013 г., сряда

Място: Зала на Областна Администрация

Начален час: 10,00 часа

 

09.45-10.00 ч.                        Регистрация на участниците в срещата

 

10.00 ч.                       Откриване на срещата от Г-жа Ваня Минкова, заместник областен управител

 

10.00-10.20 ч.                        Филм: „Да бъдеш родител”

           

10.20-10.40 ч.            Дискусия

                                    Модератори: Надежда Петрова/Стефка Петева-консултанти на ННС

 

10.40-11.00                Презентация:„Моделът на „Надежда и домове за децата“ за АКТИВНА подкрепа на семействата”

                                    Модератори: Надежда Петрова/Стефка Петева-консултанти на ННС

 

11.00-11.20 ч.            Дискусия

                                    Модератори: Надежда Петрова/Стефка Петева-консултанти на ННС

 

11.20-11.30 ч.                        Закриване на работната среща

 

 

Работната среща е по проект  „Стратегическа деинституционализация и реформиране на грижата за деца от 0 до 3 години“ на Надежда и домове за децата, който подкрепя и надгражда проект „Посока: семейство“ на Министерство на здравеопазването. Двата проекта целят деинституционализация на децата и реформиране на ДМСГД в гр. Пазарджик

Прочетете още ...

Права, деца и гаранции

На 19 ноември Програмата за детско участие се събра да обсъжда много важната тема за Европейската детска гаранция. Това ни вълнува защото много от нашите

Дом за децата с надежда за бъдещето

Кръгла маса на тема: „Дом за децата с надежда за бъдещето“, се проведе на 16.11.2022 с любезното домакинство на Областна Администрация на Софийска област. Целта

Върни се обратно в