Събития

Подкрепа на съответните държавни структури за развиването на оперативните програми и проектите по ДИ за новия програмен период.

 

Консултации на членовете на областните Координационни механизми по деинституционализация в София, Пазарджик, Плевен, Разград, Силистра и други заинтересовани страни и специалисти.

 

Подкрепа на представителите на отделите за закрила на детето и доставчиците на услуги в София, Пазарджик, Плевен, Разград, Силистра чрез обучения и консултации.

 

Сътрудничество с отделите за закрила на детето и местните социални услуги за оценяване и осигуряване на подкрепа за семейства или приемни родители, които желаят да вземат дете в семейна среда в София, Пазарджик, Плевен, Разград и Силистра.

 

Мониторинг и оценка на реинтегрирани деца с… Continue reading

Тема: Обществени гаранции за устойчиво развитие на процеса на деинституционализация на регионално ниво 

21121221Дата: 13. 06. 2013г.

Времетраене: 10:00 до 13:10

Място: гр. Търговище, комплекс „Терра Европа“, ул.”Стефан Караджа” 13

10:00 – 10:10  – Откриване

10:10 – 10:40 – Представяне на национaлните проекти, свързани с процеса на деинстититуционализация и реализирането им на регионалнo ниво –Светлана Добрева,  директор ДСП Търговище

10:40 – 11:10 – Представяне на визията за социалните услуги в региона –

Миглена Сотирова, старши експерт „Социални дейности“ към Община Търговище

11:10 – 11:30 – Кафе пауза

11:30 – 12:30 – Работа на участниците в групи:

1. Проблеми пред реализацията на националните проекти по деинституционализация на регионално… Continue reading

ПРОГРАМА

Мотивационен тренинг на членовете на Координационния Съвет по деинституционализация

Място: комплекс Терра Европа гр. Търговище

Дата: 13 юни 2013 г. 

Час

Тема

Презентатор/Модератор

 

 

14:30 – 15:30

 

„У дома и в Дома – детето между семейството и институцията” – 1 част

 

Людмил Стефанов -експерт на „Надежда и домове за децата” – България

 

15:30 – 15:50

 

Кафе пауза

 

 

15:50 – 17:30

 

„У дома и в Дома – детето между семейството и институцията” – 2 част

 

Людмил Стефанов -експерт на „Надежда и домове за децата” – България

 

 17:30- 18:30

          … Continue reading

ПРОГРАМА 

 Кръгла маса: Успешни политики при работа по превенция на изоставянето на деца, на областно и общинско ниво

21121221Дата: 07.06.2013г.

Времетраене: 14,00 ч. – 17,00 ч.

Място: Голяма зала на Областна администрация – Монтана

Участници: РДСП – Монтана; Началници на ОЗД към ДСП; доставчици на социални услуги за деца; директор ДМСГД; Инспектори ДПС; РП – Монтана; РЗИ – Монтана; РИО – Монтана; Областна администрация; Община Монтана; ДО към МБАЛ – Монтана; ННО към МБАЛ – Монтана; неправителствен сектор;

Модератор: Цветан Димитров, експерт на НДД – България                      

14,00 – 14,15 ч.:

Откриване на събитието и представяне… Continue reading

ДНЕВЕН РЕД

 

Кръгла маса на тема

Работещи модели по превенция на изоставянето. Устойчивост на създадените партньорства и мрежи след приключване на проект „Посока: семейство”

                                         

29.05.2012 г., заседателна зала на Областна администрация – Габрово, етаж 1.

13.00 – 13.10 ч.- Откриване и представяне на участниците  

13.10 – 13.30 ч.- Добри практики относно превенция на изоставянето – Галина  Бисет, Сдружение Еквилибриум

13.30 – 13.45 ч. – Ролята на РЗИ относно превенция на изоставянето – Д-р Ирина Моровякова, Регионална здравна инспекция  – Габрово

13.45 – 14.00 ч.… Continue reading

 • Годишен архив за 2022
 • Годишен архив за 2021
 • Годишен архив за 2020
 • Годишен архив за 2019
 • Годишен архив за 2018
 • Годишен архив за 2017
 • Годишен архив за 2016
 • Годишен архив за 2015
 • Годишен архив за 2014
 • Годишен архив за 2013
 • Годишен архив за 2012
 • Годишен архив за 2010
Архив