Програма на работна среща с членове на ОКМД, Област Пловдив

Тема: „Как се закриват институции”

Дата: 24.01.2013 г., сряда

Място: зала 300 на Областна Администрация

Начален час: 13,00 часа

 

12.45-13.00 ч.                        Регистрация на участниците в срещата

 

13.00 ч.                       Откриване на срещата от г-н Здравко Димитров Областен управител

 

13.00-13.30 ч.                        Презентация: „Променени съдби”

                                   Модератори: Надежда Петрова/Стефка Петева-консултанти на ННС

 

13.30-13.50 ч.            Презентация:„Как се закриват институции”

                                    Модератори: Надежда Петрова/Стефка Петева-консултанти на ННС

 

13.50-14.10 ч.            Дискусия

                                    Модератори: Надежда Петрова/Стефка Петева-консултанти на ННС

 

14.10-14.15 ч.                        Закриване на работната среща

 

 

Работната среща е по проект  „Стратегическа деинституционализация и реформиране на грижата за деца от 0 до 3 години“ на Надежда и домове за децата, който подкрепя и надгражда проект „Посока: семейство“ на Министерство на здравеопазването. Двата проекта целят деинституционализация на децата и реформиране на ДМСГД в гр. Пловдив

Прочетете още ...

Дейности на „Надежда и домове за децата-клон България“ през януари 2015 година по Проект „Стратегическа деинституционализация за премахването на институционалната грижа за деца под 3 години“

Подкрепа на съответните държавни структури за развиването на оперативните програми и проектите по ДИ за новия програмен период.   Консултации на членовете на областните Координационни

Кръгла маса Търговище

Тема: Обществени гаранции за устойчиво развитие на процеса на деинституционализация на регионално ниво  Дата: 13. 06. 2013г. Времетраене: 10:00 до 13:10 Място: гр. Търговище, комплекс

Мотивационен тренинг

ПРОГРАМА Мотивационен тренинг на членовете на Координационния Съвет по деинституционализация Място: комплекс Терра Европа гр. Търговище Дата: 13 юни 2013 г.  Час Тема Презентатор/Модератор  

Върни се обратно в