Програма на работна среща с членове на ОКМД, Област Пловдив

Тема: „Как се закриват институции”

Дата: 24.01.2013 г., сряда

Място: зала 300 на Областна Администрация

Начален час: 13,00 часа

 

12.45-13.00 ч.                        Регистрация на участниците в срещата

 

13.00 ч.                       Откриване на срещата от г-н Здравко Димитров Областен управител

 

13.00-13.30 ч.                        Презентация: „Променени съдби”

                                   Модератори: Надежда Петрова/Стефка Петева-консултанти на ННС

 

13.30-13.50 ч.            Презентация:„Как се закриват институции”

                                    Модератори: Надежда Петрова/Стефка Петева-консултанти на ННС

 

13.50-14.10 ч.            Дискусия

                                    Модератори: Надежда Петрова/Стефка Петева-консултанти на ННС

 

14.10-14.15 ч.                        Закриване на работната среща

 

 

Работната среща е по проект  „Стратегическа деинституционализация и реформиране на грижата за деца от 0 до 3 години“ на Надежда и домове за децата, който подкрепя и надгражда проект „Посока: семейство“ на Министерство на здравеопазването. Двата проекта целят деинституционализация на децата и реформиране на ДМСГД в гр. Пловдив

Прочетете още ...

Права, деца и гаранции

На 19 ноември Програмата за детско участие се събра да обсъжда много важната тема за Европейската детска гаранция. Това ни вълнува защото много от нашите

Дом за децата с надежда за бъдещето

Кръгла маса на тема: „Дом за децата с надежда за бъдещето“, се проведе на 16.11.2022 с любезното домакинство на Областна Администрация на Софийска област. Целта

Върни се обратно в