Програма

Работна среща на Областен координационен механизъм по деинституционализация  Русе,  х-л „Русенски лом“, с. Кошов

 5 и 6 март 2013 г.

Час

ПРЪРВИ ДЕН

Тема

Презентатор

 

10:30

10:40

Откриване на работната среща

 

Д-р Андриан Райков – Заместник областен управител, Област Русе

10:40

11:30

„У дома и в Дома – детето между семейството и институцията“

 

Людмил Стефанов

11:30 11:45

Кафе – пауза

 

11:45 12:30

„У дома и в Дома – детето между семейството и институцията“ – 2 част

 

Людмил Стефанов

12:30

13:30

Обяд

 

13:30

14:30

„АКТИВНА подкрепа на семействата“

„Приемна грижа и осиновяване“    

 

Милена Влахова

Светла Межри

14:30

15:00

„Център за специална и палиетивна грижа в Англия“         

 

Галина Бисет

 

15:00 16:15

Кафе – пауза

 

16:15

17:15

Работи по групи. Обсъждане

Разработване на визия/профил на медикосоциалните услуги – „Център за настаняване от семеен тип“, „Център за майчино и детско здраве“ и „Семейно консултативен център“

Модератор

17:15

17:30

Закриване на деня

Д-р Андриян Райков – Заместник областен управител на Област Русе

 

 

ВТОРИ ДЕН

 

9:30

10:30

„Системата родители, деца, институции. Принципи на доброто взаимодействие“

 

Людмил Стефанов

10:30

11:45

Дискусия:

–          Жилищни проблеми на семейства с деца от 0 до 3 години – обект на превенция и реинтеграция;

–          Възможности в Детските градини в крайни квартали да се приемат деца от многодетни семейства, ненавършили 3 години

 

12:00

Отпътуване

 

Прочетете още ...

Дейности на „Надежда и домове за децата-клон България“ през януари 2015 година по Проект „Стратегическа деинституционализация за премахването на институционалната грижа за деца под 3 години“

Подкрепа на съответните държавни структури за развиването на оперативните програми и проектите по ДИ за новия програмен период.   Консултации на членовете на областните Координационни

Кръгла маса Търговище

Тема: Обществени гаранции за устойчиво развитие на процеса на деинституционализация на регионално ниво  Дата: 13. 06. 2013г. Времетраене: 10:00 до 13:10 Място: гр. Търговище, комплекс

Мотивационен тренинг

ПРОГРАМА Мотивационен тренинг на членовете на Координационния Съвет по деинституционализация Място: комплекс Терра Европа гр. Търговище Дата: 13 юни 2013 г.  Час Тема Презентатор/Модератор  

Върни се обратно в