Сътрудничество в действие

„Надежда и домове за децата – клон България“ организира първото за годината обучение на специалисти, членове на Областните координационни механизми в София град и София област на 05.03 2020. Домакин на събитието бе Областна администрация София област.

Обучението бе на тема „Работа с родители, при които има риск от изоставяне“.  Обучители бяха националните консултанти на Надежда и домове за децата – клон България – Кремена Стоянова и Елена Петкова. Експертите споделиха своя опит, практика, показвайки позитивите на модела Активна семейна подкрепа. Акцентирано бе и върху опита на организацията ни, свързан с работата на терен и ефекта от екипната социална работа. Сериозно внимание бе отделено и на ресурсите в общността, тяхното използване, добрата координация и партньорство между всички заинтересовани страни.

Общо 26 професионалисти от София град и София област дискутираха успехите и предизвикателствата в процеса на деинституционализация и подкрепа на деца и семейства в риск, през различни ролеви игри, казуси и практическа работа.

Прочетете още ...

Върни се обратно в