Венета Хаджийска

v_hadzhiyska

Венета Хаджийска -регионален координатор за област Стара Загора.

Венета подсили екипа ни  от септември 2016 г. Работи да отпадне необходимостта от ДМСГД Стара Загора. Умее да ангажира местните и териториални държавни структури за развитие на социалните услуги.

На разположение е за решаване на казуси с деца в риск, реална помощ на тях и семействата им и съдействие пред всички административни и здравни структури. Притежава  умения за работа с различен тип хора ( по отношение на възраст, пол, интелект, раса, религия, социална значимост), асертивност, силна интуиция, добра комуникация  с местни власти  и териториални държавни структури.

Може да се свържете с Венета Хаджийска

GSM   +359 89 7966022

e-mail: Veneta.hhc@gmail.com