Гергана Атанасова

Гергана Атанасова, регионален координатор за област Ямбол

 Гергана се присъедини към екипа на НДД през 2017г. Работи в екип заедно с Марина Великова. Оказва подкрепа на семействата в криза. Подпомага извеждането на деца от институции. Взаимодейства с местните общински и държавни институции, във връзка с дейността на организацията, разрешаване на конкретни казуси и организиране на ОКМД. Има добър подход към деца и родители от различни етноси, умее да изслушва и да консултира в кризисни ситуации.

 

Може да се свържете с Гергана Атанасова

 

Тел   +359 894671323