Антония Месерджиева

antoniqBurgas

Антония Месерджиева, регионален кординатор за област Бургас.

Присъедини се към екипа на НДД – клон България през 2015 г като регионален координатор за Бургаска област. Постави началото на Областния координационен механизъм по деинституционализация в областта  и с активната си дейност го превърна в успешна и устойчива практика за решаване проблемите на децата и семействата в риск от раздяла и изоставяне.

Професионалното й отношение и грижа към проблемите на децата и семействата, уменията за общуване и работа в екип улесняват координацията и  взаимодействието с всички организации и институции,  имащи отношение към проблемите на децата  в риск в Бургаска област.

Може да се свържете с Антония Месерджиева

Тел: +359888 98 10 65

e-mail: tonym.hhc@gmail.com