Форум „ражда” решения за по-добро бъдеще за децата от институциите в Силистра

OLYMPUS DIGITAL CAMERAОбучение за членовете на  учредения Областен координационен механизъм по деинституционализация в Силистра проведе  „Надежда и домове за децата”- клон България. Темата, по която дискутираха беше „Оценка, планиране и подкрепа на семействата” . В двудневния форум, чиито домакин за пореден път стана Областният информационен център,  взеха участие повече от 20 представители на  областната администрация,  общини, неправителствения сектор и екипи по приемна грижа. Участниците в срещата откроиха като основен проблем липсата на достатъчно социални услуги за деца. Това е факт в шест от седемте включени общини.

В рамките на срещата, с помощта на Милена Влахова и Светла Межри – консултанти на „Надежда и домове за децата” – клон България, под формата на презентации,  дискусии, ролеви игри и филми,  участниците в обучението се запознаха  с модела за активна семейна подкрепа – признат като най-успешния до момента в Европа. Особен интерес предизвика разработения от екипа на организацията подход за оценка на децата и  семействата, при който се отразява индивидуалността на всяко дете.

Правилната оценка води до по-ефективно изразходване на средствата, с дълготраен ефект върху семействата е  и води до положително развитие на децата.  Приемната грижа като алтернатива на семейната е доказано по-добра от институционалната. Липсата на приемни семейства в шест от общините и само 23 в Силистра, трябва да насочи отделите за закрила на детето да работят в тази посока.

Деинституционализацията е подход за дълготрайно решаване на проблемите на децата, персоналът на ДМСГД и е начин да се търсят решения за ефективното използване на сградите. Участниците в обучението предложиха в сградите да се развие Център за обществена подкрепа за деца от 0 до 18 годишна възраст с капацитет 50 места. Това е възможност за 50 проблемни деца  от общността да намерят подкрепа за по-добро развитие.

Изоставеното в последните дни  дете със синдром на Даун насочи участниците да предложат в сградите да се развие и Дневен център за деца с увреждания от 0 до 7 годишна възраст с капацитет 40 места. Върху тези две предложения ще дискутират и търсят решение Областна и общинска администрация.

За навременното решаване на проблемите трябва да се обединят усилията на всички отговорни институции и НПО, както и на всички членове на общността. Това бе изводът, до който достигнаха единодушно всички участници.

Прочетете още ...

За една година е предотвратено настаняването в социални институции на 27 деца от Силистра, Варна и Дулово

Силистренска област се отчете за едногодишната си дейност в Областният координационен механизъм по деинституционализация          В Областна администрация Силистра се проведе заседание

Програма

ПРОГРАМА на Заседание на ОКМД – Силистра Дата: 22.04.2015 г. Място: Областна администрация-Силистра Начален час: 14.00 Моля изтеглете си ПРОГРАМАТА ТУК

Върни се обратно в