За една година е предотвратено настаняването в социални институции на 27 деца от Силистра, Варна и Дулово

123Силистренска област се отчете за едногодишната си дейност в Областният координационен механизъм по деинституционализация

         В Областна администрация Силистра се проведе заседание на създадения през м. март 2014г. Областен координационен механизъм по деинституционализация в област Силистра, съгласно приетия Правилник за организацията и дейността му. Област Силистра е осмата в страната, където се осъществява подобна форма на сътрудничество между институциите. Между Областна администрация Силистра и Фондация „Надежда и домове за деца – клон България“, има подписан Меморандум за взаимодействие.        

       В заседанието, открито и водено от областния управител Стоян Бонев взе участие и програмният координатор Боряна Климентова. Сред деловите моменти бе утвърждаването на Областния съвет на БЧК Силистра за нов асоцииран член на базата на споразумение между двете институции.

        Регионалният координатор на Областен координационен механизъм по деинституционализация Анелия Петрова отчете дейността през изминалия едногодишен период от неговото учредяване насам, като модел за екипна работа в подкрепа на децата и семействата на територията на област Силистра.

         За периода 1.01.2014-1.04.2015 г. в биологичните си семейства са реинтегрирани 5 деца от три общини – Дулово, Ситово и Кайнарджа – от селата Искра, Гарван, Средище и Чернолик, като Фондация „Надежда и домове за деца“ е подпомогнала и още едно дете, върнато на семейството  през м. ноември 2013 г.

       Помощта се изразява в съдействие за изграждане на подходящи, здравословни и безопасни условия за отглеждане на децата в биологичните им семейства; грижа за образование, физическо и психическо здраве, заетост на родителите и социална среда. През периода е предотвратено настаняването в социални институции на 27 деца от Силистра, Варна и Дулово; от селата Бистра,  Чуковец, Средище, Айдемир, Руйно и др.

         През изминалия период са проведени 6 работни срещи, тренинги, кръгли маси и специализирани обучения на представители на ОКМД.  В тях са се включили общо 164 участници – представители на РДСП, ДСП, ОЗД,  ЦОП, на различните общини, РЗИ, РИ на МОН, ЦНСТ, лечебни заведения,  ЕПГ, ОДМВР, съд и прокуратура. Темите са свързани с осъществянане на активна семейна подкрепа и междуинституционално сътрудничество, оценка, планиране и подкрепа на семействата.

        В рамките на заседанието бе осъден казус за подпомагане на семейство в риск с 8 деца от град Дулово. Общият извод за изминалия период е, че заедно институциите – областния управител и Областна администрация, през социалните институции и неправителствените организации, до самите граждани, могат направят достатъчно, за да решат социални проблеми от най-различно естество. Включително и в изпълнение на дейности по проект „Стратегическа деинституционализация за премахване на институционалната грижа за деца от 0 до 3 години”, по който работи международната организация „Надежда и домове за децата” – България.

Прочетете още ...

Програма

ПРОГРАМА на Заседание на ОКМД – Силистра Дата: 22.04.2015 г. Място: Областна администрация-Силистра Начален час: 14.00 Моля изтеглете си ПРОГРАМАТА ТУК

Първа работна среща за годината, свързана с процеса на деинституционализация, се проведе в Силистра на 27 януари

Първа работна среща за годината, свързана с процеса на деинституционализация, се проведе в Силистра на 27 януари. Тя се реализира по проекта „Стратегическа деинституционализация за

Върни се обратно в