Марина Великова

Регионален координатор за област Ямбол

Марина се присъедини към екипа на НДД през 2017г.  Оказва подкрепа на семействата в криза. Подпомага извеждането на деца от институции. Взаимодейства с местните общински и държавни институции, във връзка с дейността на организацията, разрешаване на конкретни казуси и организиране на ОКМД. Има добър подход към деца и родители от различни етноси, умее да изслушва и да консултира в кризисни ситуации. 

 

Може да се свържете с Марина

GSM   +359 896579819       

e-mail: m.welikowa@abv.bg