ИНФОРМАЦИЯ

На 25.02.2013 г. се проведе четвъртата среща на ОКМД в град Перник, по проект «Стратегическа деинституционализация и реформиране на грижата за деца от 0 до 3 години» на Надежда и домове за децата». На срещата не присъстваха всички членове.  Тя беше открита от Заместник   Областния управител на град Перник.

Темата на работната среща е „Алтернативни социални услуги”.

На срещата беше представена презентация: „Алтернативни социални услуги”- Модератори Надежда Петрова и Стефка Петева – консултанти ННС. Темата предизвика интерес. След презентацията участиниците бяха разделени в две групи и работиха по решаване и обсъждане на казуси от практиката. Дискутирани бяха много въпроси свързани с предоставянето на алтернативните социални услуги. Модераторите Н. Петрова и С. Петева по интересен  начин представиха темата и споделиха опита си и добрите практики, като дадоха практична насоченост за стартирането на алтернативните услуги.  Темата предизвика интерес и се дискутираха проблемите по деинституционализация и функционирането на бъдещите услуги, както и активното включване на институциите.

Взе се решение и за провеждането на петата по ред среща. 

Прочетете още ...

Права, деца и гаранции

На 19 ноември Програмата за детско участие се събра да обсъжда много важната тема за Европейската детска гаранция. Това ни вълнува защото много от нашите

Дом за децата с надежда за бъдещето

Кръгла маса на тема: „Дом за децата с надежда за бъдещето“, се проведе на 16.11.2022 с любезното домакинство на Областна Администрация на Софийска област. Целта

Върни се обратно в