ИНФОРМАЦИЯ

На 25.02.2013 г. се проведе четвъртата среща на ОКМД в град Перник, по проект «Стратегическа деинституционализация и реформиране на грижата за деца от 0 до 3 години» на Надежда и домове за децата». На срещата не присъстваха всички членове.  Тя беше открита от Заместник   Областния управител на град Перник.

Темата на работната среща е „Алтернативни социални услуги”.

На срещата беше представена презентация: „Алтернативни социални услуги”- Модератори Надежда Петрова и Стефка Петева – консултанти ННС. Темата предизвика интерес. След презентацията участиниците бяха разделени в две групи и работиха по решаване и обсъждане на казуси от практиката. Дискутирани бяха много въпроси свързани с предоставянето на алтернативните социални услуги. Модераторите Н. Петрова и С. Петева по интересен  начин представиха темата и споделиха опита си и добрите практики, като дадоха практична насоченост за стартирането на алтернативните услуги.  Темата предизвика интерес и се дискутираха проблемите по деинституционализация и функционирането на бъдещите услуги, както и активното включване на институциите.

Взе се решение и за провеждането на петата по ред среща. 

Прочетете още ...

Работна среща на членовете на Областен Координационен механизъм по деинституционлизация (ОКМДИ) гр. Перник

Тема: “ Координация на процеса на извеждане на децата от институциите“ Работната среща е по проект «Стратегическа деинституционализацияи реформиране на грижата за деца от 0 до

Kръгла маса на тема: „Деинституционализация-позитивни практики на територията на Област Перник, за превенция на изоставянето.“

На 27.02.2014 г. от 15.00 ч. в Залата на Областна администрация – гр. Перник се проведе кръгла маса на тема: „Деинституционализация-позитивни практики на територията на

Върни се обратно в