Калин постъпва в ДМСГД в началото на годината

Калин постъпва в ДМСГД в началото на годината, т.к. майката е напуснала страната, а  в семейството има още пет деца. Таткото на Калин не знае къде е майката на децата му, но много иска да се грижи за най-малкия си син.  Без майката не се справя и социалните работници настаняват детето в институцията. При постъпването на Калин в дома той плачеше неутешимо, усамотяваше се и отказваше да се храни. Преди майката да напусне семейството си е кърмила Калин. Ние посещавахме семейството на Калин и предложихме да помогнем с обзавеждането на една от стаите и след връщането на детето  в семейството му,  с подходяща детска ясла. Непрекъснато насърчавахме срещите между детето, татко му, братята и сестрите му. Социалният работник е информиран непрекъснато за силната връзка между детето и членовете на семейството му,  както и с възможностите, които имаме за материална подкрепа при връщане на детето в семейството му.  Минаваха месеци наред  без да има данни за майката и социалните работници решиха да настанят детето в приемно семейство. След четвъртата среща изведнъж се появи майката – никой не беше виждал Калин толкова щастлив.

В настоящият момент семейството извършва ремонтни дейности в жилище в друг град, а „Hope and Homes for Children – клон България” ще помогне с обзавеждането, с намиране на работа на бащата на Калин, детска градина, както и за необходимите  изследвания. Майката е консултирана за документите й за самоличност, т.к. предостави временен паспорт, издаден извън страната. Родителите се съгласиха да съдействаме за поставяне на спирала на майката.

Прочетете още ...

Върни се обратно в