Перник

Калин постъпва в ДМСГД в началото на годината, т.к. майката е напуснала страната, а  в семейството има още пет деца. Таткото на Калин не знае къде е майката на децата му, но много иска да се грижи за най-малкия си син.  Без майката не се справя и социалните работници настаняват детето в институцията. При постъпването на Калин в дома той плачеше неутешимо, усамотяваше се и отказваше да се храни. Преди майката да напусне семейството си е кърмила Калин. Ние посещавахме семейството на Калин и предложихме да помогнем с обзавеждането на една от стаите и след връщането на детето  в семейството му,  с подходяща детска ясла. Непрекъснато… Continue reading

Влади постъпва за втори път в институция поради пиянски скандал между майка му и живеещата с нея приятелка.Социалните работници от ОЗД и ние посещавахме често майката, за да успее да се справи със собствените си проблеми и заболявания. Предложихме консултиране с психолог – майката беше изплашена от земетресението и страда, че детето й не е при нея. Консултирахме майката с адвокат за припознаване на Влади от бащата, който е чужд гражданин и за получаване на издръжка. Насърчихме я да обърне внимание на свой здравословен проблем и възможностите за издаване на ЕР на ТЕЛК. Работихме заедно да предостави писменото си желание за отглеждане на детето в семейството. Непрекъснато насърчаваме връзката между… Continue reading

Кристиан посещаваше дневен център на ДМСГД – Перник.  При едно от връщанията му вкъщи се установи, че вътре в жилището е много студено, а в същото време задимено, дори непрогледно. През зимния период, при пребиваването на   детето в центъра,  правеше впечатление, че то е много отпуснато, почти не проявява  емоции,  миришеше на пушек  и беше с много лоша хигиена. Очевидно условията в дома не бяха подходящи за отглеждане на дете.

Кристиан е изведен от семейната среда, за да се запазят живота и здравето му. Това се случва и с другите две деца. Жилището се нуждае от ремонт, за да могат трите деца да… Continue reading

Емо се ражда в семейство, където майката и бащата имат по две деца от предишни бракове и две общи. В семейството не живеят всички деца, но едното на 18 години е с психични проблени и се нуждае от по- специални грижи. Емо, след кратко пребиваване в къщи е постъпил в ДМСГД, което го обрича да израсне в институции, защото бащата плаче и казва, че „ Ако вземем детето ще обречем на глад и мизерия останалите деца”. Майката посещава детето, но бащата отказва.

„Hope and Homes for Children – клон България” ще продъжи да работи за най- доброто бъдеще на Емо, като оказва психологическа подкрепа на майката и ще се търсят… Continue reading

Цецо щеше да е едно от 1000 бебета в България постъпващи в ДМСГД, веднага след раждане.  Благодарение на  добрата работа на „Hope and Homes for Children – клон България” и социалнити работници от ОЗД- Перник, момченцето се отглежда от родителите си.

Потърсихме подкрепа и спонсор дари дрехи и завивки, за да може детето да да бъде отглеждано у дома. Това е част от нашата философия за по-широка обществена подкрепа за деца, застрашени от изоставяне.

Сега Цецо живее в родното семейство, но все още не е припознат от баща си поради простичка причина – той няма лична карта. През месец септември, благодарение на създавания от нас „Координационен механизъм”, … Continue reading

 • Годишен архив за 2022
 • Годишен архив за 2021
 • Годишен архив за 2020
 • Годишен архив за 2019
 • Годишен архив за 2018
 • Годишен архив за 2017
 • Годишен архив за 2016
 • Годишен архив за 2015
 • Годишен архив за 2014
 • Годишен архив за 2013
 • Годишен архив за 2012
 • Годишен архив за 2010
Архив