Картичка за нас

karichka

Прочетете още ...

Среща на ОКМД Пловдив

На 13.06.2014 година в Областна администрация в град Пловдив се проведе среща на Областния Координационен Механизъм по Деинституционализацияна тема: „Координация на процеса на извеждане на

Кръгла маса в Пловдив

„Превенция на изоставянето, чрез екипна работа на институциите и гражданското общество“  

Върни се обратно в