Милена Неделчева

 

Милена Неделчева, координатор за област Варна

Милена пое отговорност към нас от февруари 2021г. като координатор за град Варна където функционира един от оставащите четири действащи ДМСГД в страната. Участва в оценките на децата в ДМСГД, съдейства при извеждане на деца от ДМСГД в приемни семейства  и оказва активна семейна подкрепа на семействата за да няма изоставени деца.

Може да се свържете с Милена Неделчева

Тел.  +359 882 826 332

E-mail:  nedelcheva.hhc@gmail.com