Миглена Николова

Миглена Николова е регионален координатор за област Сливен. Ежедневно работи на терен в мултикултурна общност, прилагайки индивидуален подход към всяко отделно семейство по оказване на подкрепа целяща осигуряване на най-добрия интерес на детето – да бъде отглеждано в семейна среда. Участва в мултидисциплинарните екипи по осъществяване на реинтеграция в биологично семейство, подкрепа на приемни родители и обучение за придобиване на умения. В работата с различни семейства – консултира, придружава и помага на семейства и техните деца. Цялостната работа е насочена родителите да повишават своя капацитет и децата да наваксват в развитието си. Работи съвместно с ОЗД гр. Сливен, гр. Котел, гр. Твърдица и гр. Нова Загора.

Може да се свържете с Миглена Николова:

Тел. +359 889259558

e-mail: miglena.nikolova.hhc@gmail.com

.