Наталия Николова

Наталия Николова е регионален координатор за област Плевен. Ежедневно работи на терен в мултикултурна общност, прилагайки индивидуален подход към всяко отделно семейство по оказване на подкрепа целяща осигуряване на най-добрия интерес на детето – да бъде отглеждано в семейна среда. Участва в мултидисциплинарните екипи по осъществяване на реинтеграция в биологично семейство, подкрепа на приемни родители и обучение за придобиване на умения.

В работата с различни семейства – консултира, придружава и помага на  семейства и  техните деца. Цялостната работа е насочена родителите да повишават своя капацитет и децата да наваксват в развитието си

Съвместно с ОЗД работи по посока реинтеграция  на децата настанени в ДМСГД – Плевен и неговото закриване.

Може да се свържете с Наталия Николова:

Тел. +359 884509439;

e-mail: nataliya.nikolova.hhc@gmail.com